Біологія

 

Напрям підготовки – Біологія

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: біологія, хімія, фізика, географія

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: математика або іноземна мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Польська  (або рідна) мова

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Біологія» Ви можете ознайомитися за посиланням