Англійська філологія

 

Напрям підготовки – Англійська філологія

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) )/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Англійська мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

Перерахування балів ЗНО (дві мови) на вступні конкурсні бали:

Результати ЗНО (у %) тільки для іспити з англійської мови перераховуються за формулою:

Поглиблений рівень=ЗНО (дві мови) х 1,3

Результат округлюється до цілих одиниць і не може перевищувати 100%.

Результат, отриманий у такий спосіб, розглядається як результат ЗНО на поглибленому рівні і, отже, множиться на 2.

На вступ на навчання за напрямом підготовки «Англійська філологія» можуть претендувати лише вступники, які отримали не менше 80 балів з обов’язкового конкурсного предмета.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Англійська філологія» Ви можете ознайомитися за посиланням