Ландшафтна архітектура

 

Напрям підготовки – Ландшафтна архітектура

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: математика, фізика, біологія, географія

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Сучасна іноземна мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Оцінювання десяти малюнків формату А-3, виконаних у будь-якій техніці, що зображують: відкритий пейзаж, стару і нову архітектуру, інтер’єр парків і садів (у вільній пропорції). Малюнки необхідно зложити у папку формату А-3 (420х297)

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Ландшафтна архітектура» Ви можете ознайомитися за посиланням