Ландшафтна архітектура

Назва напряму навчання

Ландшафтна архітектура

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Опис напряму навчання

Навчання за І рівнем вищої освіти за спеціальністю «Ландшафтний дизайн» триває 7 семестрів (3,5 роки) і завершується отриманням професії інженера. В рамках навчання можна пройти професійну практику на підприємствах і установах, пов'язаних з ландшафтною архітектурою.

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти триває 3 семестри і завершується отриманням ступеня магістра-інженера. Навчання реалізується на стику сільськогосподарських, інженерно-технічних наук та мистецтва.

Опис спеціальності

Протягом 3-х семестрів (1,5 року) відбувається навчання за ІІ рівнем вищої освіти, в рамках якого студент може навчатися за спеціальностями:

·               «Ландшафтний дизайн міських територій»;

·               «Формування ландшафту  неурбанізованих територій».

 

Компетентнісна модель випускника

Навчання за І рівнем вищої освіти (бакалаврським)

Випускник володіє знаннями у галузі гуманітарних, природничих, сільськогосподарських, технічних наук і образотворчого мистецтва, достатніх для самостійного формування об’єктів ландшафтної архітектури відповідно до експлуатаційних, психологічних та біологічних потреб людини. Він підготовлений до проведення експертної оцінки рослинного покриву, інвентаризаційних робіт, проєктів озеленення, благоустрою та догляду за об’єктами ландшафтної архітектури, а також до здійснення керівництва та нагляду за виконанням робіт на цих об’єктах. Випускник підготовлений до роботи в органах державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах, що розробляють проєкти та виконують вищезазначені роботи Випускник повинен володіти знаннями іноземної мови на рівні В2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції, у тому числі спеціалізованої іноземної мови згідно напряму підготовки. Випускник підготовлений до вступу на навчання за ІІ (магістерським) рівнем освіти.

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти (магістерським)

Випускник має глибокі знання у галузі сільськогосподарських наук, технічних наук та образотворчого мистецтва. У своїй роботі з проєктування, озеленення та облаштування об'єктів ландшафтної архітектури він може використовувати знання вищевказаних галузей, підбираючи відповідні техніки, аналізи, методи та інструменти. У виконуваних роботах враховуються природні, історичні, художні, соціальні та економічні аспекти. Випускник здатний вирішувати науково-дослідні та проєктні завдання у сфері озеленення у масштабі регіону (зокрема: національних парків, ландшафтних парків та інших охоронюваних територій); у місцевому масштабі (у тому числі: у галузі охорони та реконструкції історичних урбаністичних і анпропогенних систем); та щодо формування міського і відкритого ландшафту, у тому числі в оточенні інженерних споруд. Випускник володіє мовними навичками на рівні B2 + згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції, зокрема  спеціалізованою мовою в області ландшафтної архітектури.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Ландшафтна архітектура» дає можливість працевлаштування:

·       у підрозділах, що розробляють проєкти благоустрою об'єктів ландшафтної архітектури;

·       у підрозділах, що опікуються об'єктами ландшафтної архітектури;

·       у підрозділах органів державного управління та місцевого самоврядування;

·       у підрозділах, що розробляють стратегії, дослідження та проєктування планів зонування; урбаністичних та неурбаністичних проєктів;

·       в органах управління національними та ландшафтними парками;

·       у науково-дослідних інститутах і науково-дослідних центрах;

·       в установах, що займаються консультуванням і поширенням знань в області збереження та формування ландшафту;

·       в освітянських організаціях – після закінчення вчительської спеціальності (відповідно до стандартів підготовки до професійної педагогічної діяльності);

·       у зарубіжних компаніях, пов'язаних з ландшафтною архітектурою.