Археологія

 

Напрям підготовки – Археологія

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська  (або рідна) мова

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: історія, географія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Археологія» Ви можете ознайомитися за посиланням