Агролісництво

 

Напрям підготовки – Агролісництво

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1 Обов’язковий конкурсний предмет Математика 
2 Додатковий конкурсний предмет Один із наступних за вибором вступника: біологія, хімія, фізика, географія, математика
3 Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання. Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Агролісництво» Ви можете ознайомитися за посиланням