Агролісництво

Назва напряму навчання

Агролісництво

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),   стаціонарна (денна) форма навчання

Опис напряму навчання/ спеціальності

Агролісництво – це новий напрям навчання, відповідь на попит ринку Європейського Союзу на фахівців у галузі інноваційних рішень у сільському господарстві і лісовому господарстві, так необхідних в епоху спостережуваних кліматичних змін. Агролісництво – це збалансоване використання землі з застосуванням знань у галузі сільського і лісового господарства з метою оптимізації економічних і екологічних ефектів виробництва продуктів харчування при одночасному виробництві деревної біомаси. Головні виробничі переваги агролісових систем пов’язані з кращим використанням ресурсів у просторовому і часовому аспектах, що в той же час може збільшити вигоди оточуючого середовища за рахунок скорочення втрат поживних речовин з сільськогосподарських земель, збільшення біосеквестрації та збільшення біорізноманіття.

Компетентнісна модель випускника

Випускник, який здобув вищу освіту І (бакалаврського) рівня, володіє знаннями у галузі сільськогосподарських і лісових наук. Випускник напряму навчання «Агролісництво» підготовлений до виконання проектних, інвестиційних інженерних завдань у контексті агролісових систем. Він може планувати, виконувати і контролювати процедури по збереженню і використанню землі з застосуванням новітніх досягнень у галузі сільськогосподарських і лісових наук. Випускник підготовлений до вступу на навчання за ІІ (магістерським) рівнем освіти.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Агролісництво» дає можливість працевлаштування:

  • у сільськогосподарському секторі,
  • у лісовому секторі,
  • в установах державної адміністрації та органах самоврядування, у тому числі щодо охорони навколишнього природного середовища сільськогосподарських земель і лісових територій,
  • у системі сільськогосподарського дорадництва на посадах, пов’язаних з інноваційним використанням лісових та сільськогосподарських угідь.