Адміністрація (Державне управління)

 

Напрям підготовки - Адміністрація (Державне управління)

Рівень підготовки - І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

1 Обов’язковий конкурсний предмет Історія
2 Додатковий конкурсний предмет Один із наступних за вибором вступника: польська (або рідна) мова, суспільствознавство, географія
3 Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання. Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Адміністрація (Державне управління)» Ви можете ознайомитися за посиланням