Konferencje

Centrum Marketingu Produktów Spożywczych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedra Opakowalnictwa Towarów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszają na konferencję naukową pt. : Jakość i marketing produktów spożywczych w kształtowaniu konkurencyjności firm i regionów, organizowaną w dniach 21-22 września 2017.

Celem konferencji będzie prezentacja teoretycznego oraz praktycznego dorobku z zakresu jakości i marketingu produktów spożywczych, jak również dyskusja nad tymi zagadnieniami.
Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń oraz poglądów przedstawicieli różnych środowisk (naukowych, samorządowych, biznesowych) związanych z sektorem spożywczym.

 

Problematyka konferencji

Komitet Naukowo-Programowy

Komitet organizacyjny

Informacje organizacyjne

Partnerzy

Kontakt

Pliki do pobrania