Wprowadzenie do MS Teams

 

Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z zastosowaniem narzędzi kształcenia na odległość udostępnionych przez UR. Informację o aktualnie dostępnych narzędziach przekazuje Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość.

 

Platforma MS Teams pozwala Państwu, niezależnie od miejsca i czasu, na dostęp do danych na niej zapisanych, tj. np. prezentacje, materiały, ćwiczenia zadania dla studentów czy prowadzenie wideokonferencji w czasie rzeczywistym.
Dane osobowe uczestników procesu dydaktycznego są zabezpieczone, zgodnie z polityką RODO.

BARDZO WAŻNE!!!!!
Z usługi Office 365 mogą korzystać osoby zatrudnione w Uniwersytecie Rzeszowskim niezależnie od podstawy tego zatrudnienia,  posiadające ważną i aktywowaną Elektroniczną Legitymację Pracowniczą UR

Celem rozpoczęcia korzystania z usługi MS Teams należy wejść i zalogować się na stronie  www.office.com lub pobrać aplikację MS Teams (np. ze strony https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app(Link do innej strony) ).


LOGOWANIE PRACOWNIKA

  1. Login do usługi Office365 jest tworzony według wzoru:  <login>@ur.edu.pl  gdzie login.jpg [1.37 KB] oznacza nazwę wykorzystywaną w systemie Wirtualna Uczelnia lub EOD; najczęściej - choć nie zawsze - jest to połączenie pierwszej litery imienia i całego nazwiska. Na przykład login do usługi Office365 Anny  Nowak może mieć postać: [email protected]);
  2. Hasłem do usługi Office365 jest hasło wykorzystywane w systemie Wirtualna Uczelnia lub EOD.

Hasło do Wirtualnej Uczelni lub systemu EOD można zresetować na stronie: https://konto.ur.edu.pl/(Nowe okno)(Link do innej strony)

Kontakt w przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z logowaniem do usługi Office365: office365@ur.edu.pl
W celu ułatwienia obsługi proszę podawać w korespondencji numer swojej legitymacji pracowniczej.

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość rekomenduje zapoznanie się z bezpłatnym tutorialem korzystania z MS Teams dostępnym pod adresem https://ewangelista.it/teams/(Link do innej strony)


LOGOWANIE STUDENTA
UWAGA!!! Zmiana sposobu logowania do usługi Office365 dla STUDENTÓW:
www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/uniwersyteckie-centrum-informatyzacji/office365/instrukcja-logowania-dla-studentow
Aktywacja konta w usłudze trwa do 48 godzin.