Instrukcja logowania do Office 365 dla studentów

 

Z usługi Office 365 mogą korzystać studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego posiadający ważną i aktywowaną Elektroniczną Legitymację Studencką.

Strona logowania: https://www.office.com/

Login do usługi Office365 jest tworzony według wzoru: [login]@stud.ur.edu.pl gdzie [login] oznacza nazwę wykorzystywaną w systemie Wirtualna Uczelnia - jest to połączenie pierwszej litery imienia, pierwszej litery nazwiska i numeru albumu. Na przykład login do usługi Office365 Anny  Nowak posiadającej numer albumu 0123456 ma postać: [email protected]

 

Hasłem do usługi Office365 jest hasło wykorzystywane w systemie Wirtualna Uczelnia.

Hasło do Wirtualnej Uczelni można zresetować na stronie: https://konto.ur.edu.pl
Uwaga: po zresetowaniu hasła na powyższej stronie zostanie ono przeniesione do usługi Office365 po ok. 30 minutach.

Kontakt w przypadku wystąpienia problemów związanych z logowaniem do usługi Office365:

e-mail: [email protected]

W celu ułatwienia obsługi proszę podawać w korespondencji numer albumu oraz imię i nazwisko. Proszę też w miarę dokładnie opisać problem i kroki, które zostały już podjęte.