Aktualności

Wsparcie dla studentów i naukowców z Ukrainy

 

Solidarni z Ukrainą – rządowy program realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Celem Programu jest umożliwienie uczestnikom - studentom i doktorantom, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. - kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach, w okresie od marca do września 2022 roku.

Uniwersytet Rzeszowski w ramach działania dotyczącego innych form kształcenia, planuje m.in. uruchamia kursy języka polskiego. Zrealizowane zostaną kursy na poziomie A1, A2, B1.

ZAPISZ SIĘ - na kurs języka polskiego

Z programu mogą również skorzystać naukowcy, którzy realizują już doktorat w ukraińskich jednostkach akademickich oraz naukowych w wybranych dyscyplinach. 

Na realizację programu UR otrzymał finansowanie w kwocie 769 285,80 zł

Do programu może przystąpić osoba, która:

  • posiada obywatelstwo ukraińskie,
  • przekroczyła granicę ukraińsko-polską nie wcześniej niż 24 lutego 2022 i zarejestrowała się w punkcie recepcyjnym,
  • posiada status studenta ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022 lub status uczestnika studiów doktoranckich (aspirantura) w roku akademickim 2021/2022.

W ramach PROGRAMU Solidarni z Ukrainą uczestnikowi przysługuje

  • zwolnienie z opłat za kształcenie,
  • stypendium wypłacane za każdy miesiąc uczestniczenia w programie,
  • w razie potrzeby pomoc psychologiczna oraz prawna.

Bliższe informacje na temat programu

Szczegóły dotyczące Programu Solidarni z Ukrainą oraz informacje o wsparciu dla studentów i naukowców dostępne są na stronie NAWA: ukraina.nawa.gov.pl oraz researchinpoland.org

Informacja w języku ukraińskim

 

Clipboard01.jpg [5.56 KB]

wstecz