Jesteś za granicą

Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027)
ECHE number - 101009165
Erasmus code - PL RZESZOW02
PIC number - 984448830, OID number - E10171468

ERASMUS+
 
 
Już szczęśliwie dotarłaś/eś na miejsce, to teraz należy:
 
STUDIA
 
- podejść do biura Erasmusa i dać do wypełnienia confirmation, na którym ma być data rozpoczęcia studiów lub rozpoczęcia welcome week czyli dat, jaką macie na umowie lub późniejsza jeśli z uzgodnionych wcześniej powodów wyjechaliście później do uczelni partnerskiej,
 
- wypełnić i wysłać (w ciągu miesiąca) do nas podpisane, jeśli przedmioty zostały zmienione
          - LA during the mobility
jeśli oczywiście nastąpiła zmiana przedmiotów. Należy wtedy sprawdzić czy nie zmienił się koordynator kierunkowy.
 
- uczyć się bardzo dobrze
 
- przywieźć z sobą:
  • wykaz zaliczeń (z samymi "piątkami") czyli LA after the mobility. Przedmioty w LA after the mobility muszą się zgadzać z przedmiotami w LA before / during the mobility.
  • certyfikat pobytu. Na certyfikacie data rozpoczęcia studiów ma być taka sama jak na confirmation, a data zakończenia - to ostatni dzień, w którym student był obecny w uczelni przyjmującej, a nie dzień wyjazdu studenta. Może to być np. ostatni dzień sesji egzaminacyjnej, ostatni dzień zajęć lub obowiązkowej obecności.
- wrócić szczęśliwie
 
W ostatnim dniu pobytu na studiach otrzymasz na e-maila informację z prośbą o wypełnienie ankiety on-line. Nie wypełniaj jej jednak od razu, tylko po spotkaniu z koordynatorem, aby móc odpowiedzieć właściwie na pytanie dot. uznania studiów.
 
Jeśli chcesz przedłużyć pobyt np.na semestr letni, to wyślij do nas e-maila min. miesiąc przed zakończeniem właściwego pobytu, a my sprawdzimy czy mamy dla Ciebie pieniądze. Możesz również przedłużyć pobyt bez grantu.
 
Bardzo często się zdarza, że uczelnia partnerska nie wydaje studentowi LA after the mobility, twierdząc, że prześlą do UR. No cóż, nic na to nie poradzicie, upomnijcie się jednak o certyfikat pobytu i wracajcie do nas.
 
Pierwsze kroki po powrocie skierujcie do Sekcji Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych Dział Kształcenia UR w celu rozliczenia wyjazdu.
 
Po otrzymaniu z uczelni partnerskiej wykazu zaliczeń, czyli Learning Agreement after the mobility, musisz udać się do koordynatora kierunkowego programu Erasmus+ w celu uznania pobytu na studiach za granicą i ustalenia różnic programowych. Razem z koordynatorem należy również przygotować tab. D.
LA after the mobility i tab. D należy dostarczyć do ww. Sekcji.
 
 
Już szczęśliwie dotarłaś/eś na miejsce, to teraz należy:
 
PRAKTYKA

- wypełnić i wysłać (w ciągu miesiąca) do nas podpisane, jeśli program praktyk został zmieniony

        - LA during the mobility, instrukcja

Oczywiście, jeśli nastąpiła jakakolwiek zmiana w stosunku do LA. Należy wtedy sprawdzić też czy nie zmienił się koordynator kierunkowy.

Jeśli chcesz przedłużyć pobyt na praktyce, to wyślij do nas e-maila, a my sprawdzimy czy mamy dla Ciebie pieniądze. Możesz również przedłużyć pobyt bez grantu Erasmusa.

 

- przywieźć z sobą

        - LA after the mobility, instrukcja

W ostatnim dniu pobytu na praktyce otrzymasz na e-maila informację z prośbą o wypełnienie ankiety on-line.

Pierwsze kroki po powrocie skierujcie do Sekcji Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych Dział Kształcenia UR w celu rozliczenia wyjazdu.

 

KONTAKT:
Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
ul. Rejtana 16 C, pok. 44
35-959 Rzeszów
 

mgr Aleksandra Dańczyszyn - wyjazdy studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+, wyjazdy studentów UR w celach dydaktycznych (poza programem Erasmus+) - adanczyszyn@ur.edu.pl, tel.: +17 872 15 71