dr Jan Gałkowski

  • Jednostka:
    Instytut Nauk Socjologicznych, Kolegium Nauk Społecznych
  • Budynek: A1
  • Pokój: 314
  • Nr telefonu: (17) 872 13 52
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-2645-2147
  • Konsultacje: Semestr zimowy: pn 8.30-10.00

Informacje

Rzecznik akademicki (academic ombudsperson) Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dwa najważniejsze zadania Rzecznika to wspieranie wszystkich osób ze wspólnoty uniwersyteckiej w polubownym rozwiązywaniu konfliktów, sporów i napięć oraz promowanie wysokich standardów etycznych w życiu akademickim. Więcej informacji o działalności rzecznika: link poniżej.

Publikacje