Aktualności

     Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzi nabór na studia podyplomowe z zakresu Negocjacji i mediacji. Wszelkie informacje pod adresem http://www.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-i-administracji/studia-podyplomowe/negocjacje-mediacje.