Regulamin przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich

Aktualne przepisy obowiązujące doktorantów znajdują się na stronie Kolegium Nauk Społecznych pod linkiem:  
/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/doktorant/przewody-doktorskie