Mechatronika

Mechatronika jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, stanowiącą synergiczne połączenie takich dyscyplin, jak:
 • mechanika,
 • elektronika,
 • Informatyka,
 • automatyka.

Inżynier mechatronik to specjalista płynnie poruszający się w obszarze nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych we współczesnym przemyśle, potrafi twórczo stosować te elementy wiedzy technicznej, sztucznej inteligencji i inżynierii komputerowej, które są najbardziej przydatne do rozwiązania praktycznych zadań, związanych z projektowaniem, wdrażaniem, wytwarzaniem
i eksploatacją systemów mechatronicznych. Posiada także umiejętności koordynacji
i zarządzania zespołami projektowymi.

 

 

Plan studiów inżynierskich

(7 semestrów)

Specjalność Projektowanie systemów mechatronicznych
rozwija umiejętności w zakresie:

 • projektowania nowoczesnych maszyn i urządzeń
 • z wykorzystaniem oprogramowania CAD,
 • integracji podzespołów elektronicznych i mechanicznych,
 • doboru materiałów,
 • badania wytrzymałości konstrukcji.


Specjalność Systemy wbudowane
rozwija umiejętności w zakresie:

 • projektowania systemów wbudowanych opartych na wielordzeniowych mikroprocesorach i układach programowalnych FPGA,
 • zarządzania sieciami komputerowymi,
 • projektowania aplikacji internetowych do współpracy z systemami wbudowanymi.