nazwisko i imię  konsultacje e-mail pokój telefon
dr inż. Jagoda Adamczyk-Grochala   [email protected]edu.pl

p.323 B1/

p.81 B2

bud. A0 

17 851 85 20

dr Sabina Bednarska   [email protected] 

p.412 bud. D9

17 785 54 12

dr Daniel Broda   [email protected]

p. 322 B1L

lub 81 B2,

bud. A0

17 851 87 33

dr hab. Grzegorz Chrzanowski, prof. UR   [email protected]

 p. 132

bud. D7

17 851 87 53

dr inż. Anna Deręgowska    [email protected]ur.edu.pl

p.323 B1/

p.81 B2

bud. A0

17 851 85 20

dr hab. Roma Durak, prof. UR   [email protected]

334

B1

bud. A0

17 851 85 83

dr hab. Tomasz Durak, prof. UR  

[email protected]

p. 126

bud. G4

17 851 68 21

dr inż. Anna Górka   [email protected]

p. 117

bud. G4

17 851 68 96

dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UR

 

[email protected]

p. 343 B1P

bud. A0

 

bud. 2/3A
Weryna

17 851 85 91

 

17 872 32 50

17 872 32 51

dr hab. Iwona Kania-Kłosok, prof. UR

  [email protected]

p.458

bud. D9

17 785 54 58

dr inż. Małgorzata Karbarz  

[email protected]

p. 324 B1

bud. A0

17 851 87 54

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk   [email protected]

p.219

bud. D9

17 851 85 11

dr inż. Katarzyna Kluska   [email protected]

p.207

bud. D9

17 785 52 07

dr Katarzyna Kozioł   [email protected]

bud. W2

Werynia

 17 872 32 50

 17 872 32 51

prof. dr hab. Marek Koziorowski   [email protected]

p.318 B1L

bud. A0

17 851 86 81
mgr Ewelina Kuna   [email protected]

p.133 B,

bud. D7

17 785 48 27

dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR

  [email protected]

p.326 B1

bud. A0

17 851 85 86

dr Magdalena Kwolek-Mirek   [email protected]

p.412

bud. D9

17 785 54 12

dr hab. Konrad Leniowski, prof. UR   [email protected]

p.451

bud. D9

17 785 54 51

dr hab. Anna Lewińska, prof. UR   [email protected] 

p.325 B1/

p.81 B2

bud. A0

17 851 86 09

dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR   [email protected] 

p.447

bud. D9

17 851 87 54

dr Mateusz Mołoń  

 

[email protected]

 

p. 407

bud. D9

17 785 54 07

mgr inż. Alicja Najdecka   [email protected]

p.117

bud. D10

17 785 49 45

dr hab. Robert Pązik, prof. UR   [email protected]

dla studentów:

p. 209 B3

bud. A0

17 851 85 10

dr hab. Bartosz Piechowicz, prof. UR

  [email protected]

bud. W2

Werynia

 17 872 32 50

 17 872 32 51

dr inż. Magdalena Podbielska   [email protected] 

p.127

bud. G4

17 851 68 14

dr Leszek Potocki   [email protected] 

p.320 B1/

p.81 B2

bud. A0

17 851 85 78

dr Maria Romerowicz-Misielak  

[email protected]

bud. W2

Werynia

 17 872 32 50

 17 872 32 51

dr hab. Justyna Ruchała   [email protected]

p.117

bud. D10

17 785 49 45

dr Iwona Rzeszutek   [email protected] 

p.320 B1/

p.81 B2

bud. A0

17 851 85 78

dr inż. Magdalena Słowik-Borowiec   [email protected]

p.110

bud. G4

17 851 68 68

prof. dr hab. Andrzej Sybirny   asybirnyy@ur.edu.pl

p.440

bud. D9

17 785 54 40

dr hab. inż. Ewa Szpyrka, prof. UR   [email protected]

p. 127

bud. G4

17 851 68 14

dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR   [email protected]

p.457

bud. D9

17 785 54 61

dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR   [email protected]

p.325 B1/

p.81 B2

bud. A0

17 851 86 09

dr Mateusz Wolanin   [email protected]

p. 449

bud. D9

17 785 54 49

dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof.UR

  [email protected]

p.413

bud. D9

17 785 54 13