Rozkłady zajęć

    Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne II stopnia I rok 7.10.2022
II rok  

 

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Tygodnie zajęć 2022 na 2023 w semestrze zimowym