Sylabusy

 

UWAGA!

Nowy wzór sylabusa zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7 marca 2019 r. sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz sporządzania ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim.

SYLABUS

 

 

Sylabusy z przedmiotów dostępne są w Dziekanacie u mgr Małgorzaty Bieleń (Biotechnologia) lub Barbary Szostek (Biologia).

Sylabusy w roku akademickim 2020/2021

Sylabusy do programu studiów 2017/18

 

 

Sylabusy dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016 są opracowywane w oparciu o Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształceniana studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

  • Załącznik nr 4 - Wzór sylabusu dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2017/2018 (zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2017 z dnia 03.03.2017 r.)