Sekcja Spraw Socjalnych

  • prowadzenie spraw socjalnych studentów Kolegium Nauk Przyrodniczych

Adres:

ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów, bud. A0, B1-P, p. 100
tel. (17) 851 85 26

mgr Elżbieta Borek, eborek@ur.edu.pl
mgr Karolina Lewicka - Szpiech, kszpiech@ur.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek-piątek godz. 9.00 – 13.00

dla kierunków:

♦ agroleśnictwo - Karolina Lewicka-Szpiech

♦ architektura krajobrazu - Karolina Lewicka-Szpiech

♦ biologia - Elżbieta Borek

♦ biotechnologia - Karolina Lewicka-Szpiech

♦ fizyka - Elżbieta Borek

♦ informatyka - Elżbieta Borek

♦ informatyka i ekonometria - Elżbieta Borek

♦ inżynieria materiałowa - Elżbieta Borek

♦ logistyka w sektorze rolno-spożywczym - Karolina Lewicka-Szpiech

♦ matematyka - Elżbieta Borek

♦ mechatronika - Elżbieta Borek

♦ menedżer rozwoju produktu -Karolina Lewicka-Szpiech

♦ ochrona środowiska -Karolina Lewicka-Szpiech

♦ odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - Karolina Lewicka-Szpiech

♦ optometria - Elżbieta Borek

♦ rolnictwo- Elżbieta Borek

♦ systemy diagnostyczne w medycynie - Elżbieta Borek

♦ technologia żywności i żywienie człowieka -Karolina Lewicka-Szpiech

 

Pomoc materialna dla doktorantów (stypendia socjalne, stypendia dla osób
niepełnosprawnych, zapomogi)

dla dyscyplin:
♦ nauki biologiczne
♦ nauki rolnicze

100_sala.png [1.04 MB]