Sekcja Spraw Socjalnych

Adres:

ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów, bud. A0, B1-P, p. 100
tel. (17) 851 85 26

mgr Elżbieta Borek, eborek@ur.edu.pl
mgr Agata Pietrucha, apietrucha@ur.edu.pl
mgr Karolina Lewicka-Szpiech, kszpiech@ur.edu.pl


Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek-piątek godz. 9.00 – 13.00

dla kierunków:

♦ agroleśnictwo
♦ architektura krajobrazu
♦ biologia
♦ botechnologia
♦ fizyka
♦ informatyka
♦ informatyka i ekonometria
♦ inżynieria bezpieczeństwa
♦ inżynieria materiałowa
♦ logistyka w sektorze rolno-spożywczym
♦ matematyka
♦ mechatronika
♦ ochrona środowiska
♦ odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
♦ rolnictwo
♦ systemy diagnostyczne w medycynie
♦ technologia żywności i żywienie człowieka

 

Pomoc materialna dla doktorantów (stypendia socjalne, stypendia dla osób
niepełnosprawnych, zapomogi)

dla dyscyplin:
 ♦ nauki biologiczne
 ♦ nauki rolnicze

100_sala.png [1.04 MB]