Sekcja Praktyk

mgr Urszula Kudyba

Adres:
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów, bud. A0, p. 28
tel. (17) 851 87 64

ukudyba@ur.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek 9:00 -13:00

dla kierunków:
 -  agroleśnictwo
 -  architektura krajobrazu
 -  fizyka
 -  informatyka
 -  informatyka i ekonometria
 -  inżynieria bezpieczeństwa
 -  inżynieria materiałowa
 -  logistyka w sektorze rolno-spożywczym
 -  matematyka
 -  mechatronika
 -  odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 -  rolnictwo
 -  systemy diagnostyczne w medycynie
 -  technologia żywności i żywienie człowiek  

 

mgr Inga Woźny

Adres:
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów, bud. A0, p. 29
tel. (17) 851 87 57

iwozny@ur.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek 9:00 -13:00

dla kierunków:
- biologia
- biotechnologia
- ochrona środowiska