Sekcja Praktyk

  • prowadzenie spraw związanych z programowymi praktykami studentów Kolegium Nauk Przyrodniczych
mgr Urszula Kudyba

Adres:
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów, bud. A0, p. 28
tel. (17) 851 87 64

ukudyba@ur.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek 9:00 -13:00

dla kierunków:
-  agroleśnictwo
-  architektura krajobrazu
-  fizyka
-  informatyka
-  informatyka i ekonometria
-  inżynieria bezpieczeństwa
-  inżynieria materiałowa
-  logistyka w sektorze rolno-spożywczym
-  matematyka
-  mechatronika
-  odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
-  rolnictwo
-  systemy diagnostyczne w medycynie
-  technologia żywności i żywienie człowieka

 

mgr Inga Woźny

Adres:
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów, bud. A0, p. 29
tel. (17) 851 87 57

iwozny@ur.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek 9:00 -13:00

dla kierunków:
- biologia
- biotechnologia
- ochrona środowiska