Sekcja Toku Studiów

  • prowadzenie spraw studentów związanych z tokiem studiów na kierunkach realizowanych w Kolegium Nauk Przyrodniczych.

Adres:
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów, bud. A0, B1-P, p. 47*, 48
(*pokój 47 – obsługuje tylko studentów studiów stacjonarnych)

Studia stacjonarne
Poniedziałek  - Piątek 9:00 – 13:00

Studia niestacjonarne

Sobota zjazdowa  8:00 – 12:00

Obsługiwane kierunki studiów:
Studia stacjonarne

Kierunek

Telefon

Budynek/
  nr pokoju

E-mail

biotechnologia

(17) 851 85 32

A0/p.47

mbielen@ur.edu.pl

fizyka

(17) 851 85 25

A0/p.47

spoczachowska@ur.edu.pl

informatyka

(17) 851 85 35

A0/p.48

ezadorozna@ur.edu.pl

informatyka i ekonometria

(17) 851 85 35

A0/p.48

dakolodziej@ur.edu.pl

inżynieria bezpieczeństwa

(17) 851 85 25

A0/p.47

spoczachowska@ur.edu.pl

Inżynieria materiałowa - I stopnia

(17) 851 85 25

A0/p.47

spoczachowska@ur.edu.pl

Inżynieria materiałowa - II stopnia

(17) 851 85 25

A0/p.47

spoczachowska@ur.edu.pl

matematyka

(17) 851 85 35

A0/p.48

dakolodziej@ur.edu.pl

mechatronika

(17) 851 85 25

A0/p.47

spoczachowska@ur.edu.pl

optometria

(17) 851 85 25

A0/p.47

spoczachowska@ur.edu.pl

systemy diagnostyczne w medycynie

(17) 851 85 25

A0/p.47

spoczachowska@ur.edu.pl

 

Studia niestacjonarne

Kierunek

Telefon

Budynek/
nr pokoju

E-mail

informatyka

(17) 851 85 35

A0/p.48

dakolodziej@ur.edu.pl

mechatronika

(17) 851 85 35

A0/p.48

dakolodziej@ur.edu.pl

optometria

(17) 851 85 25

A0/p.47

spoczachowska@ur.edu.pl

 

Sekcja Toku Studiów

Adres:
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów, bud. D3, pok. 0.14, 0.17

Studia stacjonarne
     Poniedziałek – Piątek 9:00 – 13:00

     Sobota zjazdowa  8:00 – 12:00

 

Kierunek

Telefon

Budynek/
nr pokoju

E-mail

agroleśnictwo

(17) 872 17 98

D3/p.0.14

bszostek@ur.edu.pl

architektura krajobrazu

(17) 872 17 99

D3/p.0.14

ebabral@ur.edu.pl

biologia

(17) 872 17 98

D3/p.0.14

bszostek@ur.edu.pl

logistyka     

w sektorze rolno-spożywczym

(17) 872 17 99

D3/p.0.14

ebabral@ur.edu.pl

ochrona środowiska

(17) 872 17 75

D3/p.0.17

osulencka@ur.edu.pl

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

(17) 872 17 98

D3/p.0.14

bszostek@ur.edu.pl

menedżer rozwoju produktu

(17) 872 17 75

D3/p.0.17

osulencka@ur.edu.pl

rolnictwo

(17) 872 17 99

D3/p.0.14

ebabral@ur.edu.pl

technologia żywności i żywienie człowieka

(17) 872 17 75

D3/p.0.17

osulencka@ur.edu.pl