Kontakt

Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

ul. Ćwiklińskiej 1b, 35-601 Rzeszów

tel. 17872 17 33, 17872 16 49

e-mail: jkosteck@ur.edu.pl; mgar@ur.edu.pl