Historia Oddziału

Clipboard01.jpg [19.24 KB]

Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika utworzono na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, na zebraniu założycielskim w dniu 23.11.2016 roku (list intencyjny i lista członków założycieli). Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika istnieje od 1875roku i jest jednym z najstarszych Towarzystw Naukowych w Polsce.

Na Walnym Zjeździe PTP im. Kopernika w Krakowie, w dniu 3 grudnia 2016 roku rzeszowski oddział PTP został oficjalnie powołany i w kadencji 2016-2019  zaczął działać w składzie:

Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Kostecka

Z-ca Przewodniczącej: dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR

Sekretarz: dr Mariola Garczyńska

Skarbnik: dr Grzegorz Pączka

Komisja Rewizyjna: dr inż. Marta Pisarek

                                   dr inż. Tomasz Dudek

                                   mgr Ludmiła Smęt-Dudziak

 

 

Część członków rzeszowskiego Oddziału PTP przez ponad 20 lat była zaangażowana w jedno ze statutowych działań pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Przyrodników - Olimpiadę Biologiczną (www.olimpbiol.pl ).

W ramach obecnie przyjętych zadań rzeszowski oddział PTP zamierza nadal wspierać uczniów i nauczycieli zainteresowanych Olimpiadą Biologiczną. W tym celu będą kontynuowane coroczne konferencje i warsztaty na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (w roku 2017 zostanie zorganizowana jubileuszowa - XV Podkarpacka Konferencja Edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju dla nauczycieli i uczniów zainteresowanych udziałem w kolejnych edycjach Olimpiady Biologicznej).

Towarzystwo zamierza także organizować spotkania, na których będą prezentowane aktualne problemy przyrodnicze i dyskutowane pod kątem ich roli w realizacji Zrównoważonego Rozwoju.