Zarząd Oddziału

SKŁAD ZARZĄDU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO
ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ
W RZESZOWIE
W LATACH 2020-2024

 

PRZEWODNICZĄCA: prof. dr hab. Joanna Kostecka, Uniwersytet Rzeszowski

V-CE PRZEWODNICZĄCY: dr inż. Adam Masłoń, Politechnika Rzeszowska

SEKRETARZ: dr Anna Mazur-Pączka, Uniwersytet Rzeszowski

SKARBNIK: dr Mariola Garczyńska, Uniwersytet Rzeszowski

CZŁONEK ZARZĄDU: dr inż. Marta Gargała-Polar, Uniwersytet Rzeszowski

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ :

dr Grzegorz Pączka, Uniwersytet Rzeszowski
dr inż. Marta Pisarek, Uniwersytet Rzeszowski
dr inż. Monika Zdeb, Politechnika Rzeszowska