Kontakt


Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w Rzeszowie 
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów
tel. 17872 17 33, 17785 17 25, środa 10:00-12:00
e-mail: jkosteck@ur.edu.pl; jjurczyk@ur.edu.pl