Historia oddziału

ptie logo.gif [8.85 KB]

 

Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w Rzeszowie został założony w 1996 roku przez prof. dr hab. inż. Jana Siutę, dr Adama Partykę, mgr inż. Jerzego Szeremetę, inż. Mieczysława Kołodzieja i mgr inż. Jacka Szczygła.

Przez pierwsze dwie kadencje (1996-2000 i 2000-2004) Oddziałowi przewodniczył dr Adam Partyka, a sekretarzem była dr Joanna Kostecka. W 2004 r zmieniły się władze Oddziału. Przewodniczącą została, obecnie prof. dr hab. Joanna Kostecka (do dziś), a sekretarzem były kolejno dr inż. Ewa Stompor-Chrzan (2004-2008 i 2008-2012) oraz dr inż. Justyna Koc-Jurczyk (2012-2016, 2016 do dziś). W chwili obecnej Oddział liczy 31 członków, pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej, a także nauczycieli z Podkarpacia.

Przez poprzednie lata i w chwili obecnej, Oddział zajmuje się działalnością na płaszczyźnie promocji wiedzy inżynierskiej, edukacji pro-środowiskowej i na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz pomocy młodym ludziom nauki w zdobywaniu doświadczenia w prezentacji i dyskusji wyników swoich badań.

Prowadzona jest także działalność wydawnicza. W latach 1997-2014 roku, jako rocznik, wydawane były Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie (Zesz. Nauk. PTIE i PTG Oddz. w Rzeszowie, ISSN 1642-3828). Idąc z duchem czasu, widząc potrzebę dalszej promocji zrównoważonego rozwoju zmieniono nazwę Zeszytów na POLISH JOURNAL for Sustainable Development (Polish Journ. Sust. Development, ISSN 2450-3746, DOI: 10.15584/pjsd.). Zarówno Zeszyty, jak i POLISH JOURNAL for Sustainable Development promują zrównoważony rozwój prezentując badania o nachyleniu środowiskowym, interpretując ich znaczenie dla edukacji społeczeństwa w powiązaniu z pozostałymi płaszczyznami tego modelu, zapisanego jako obowiązujący kierunek rozwoju w Konstytucji Rzeczypospolitej z roku 1997.

                                                       

Celem Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w Rzeszowie są:

  •  Badania nad stanem zasobów środowiska, ich ochroną i rekultywacją,
  •  Kształtowanie środowiska w myśl zrównoważonego rozwoju,
  •  Badania nad innowacyjnymi technikami i technologiami stosowanymi w ochronie środowiska i promującymi zrównoważony rozwój,
  •  Edukacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem troski o różnorodność biologiczną.