Członkostwo


Osoby fizyczne przyjmowane są na podstawie pisemnej deklaracji (wzór deklaracji członkowskiej) popartej przez dwóch członków oraz uiszczenia składki członkowskiej; przyjęcia dokonuje odpowiedni terytorialnie Zarząd Oddziału lub Prezydium Zarządu Głównego.

Składka członkowska wynosi 24 zł na rok (dla emerytów 12 zł).


Kontakt:
Sekretarz PTIE Oddział w Rzeszowie
dr Mariola Garczyńska
tel. 17 872 16 49
e-mail: mgar@ur.edu.pl