Aktualności


Zaproszenie:
Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, uprzejmie zapraszają do wysłuchania wykładu naukowego nt: „Aktualne zagrożenia populacji ludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem pasożytniczych chorób inwazyjnych”.
 
Wykład przedstawi: mgr Czesław Głowniak - biolog, specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej.
Wykład odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. (wtorek) na Wydziale Biologiczno-Rolniczym UR, ul. Ćwiklińskiej 1, w budynku D3, sala 0.40, godzina 12.30.
 

W marcu roku 2017 planowana jest Jubileuszowa - XV Podkarpacka Konferencja Edukacyjna i Warsztaty na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 


21.02.2017 - Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego PTIE w Rzeszowie