Zarząd Oddziału

ptg logo.jpg [9.83 KB]

Skład osobowy Zarządu Oddziału PTG w Rzeszowie na lata 2020-2024:

  • Dr hab. inż. Edmund Hajduk, prof. UR – przewodniczący
  • Prof. dr. hab. inż. Janina Kaniuczak – wiceprzewodnicząca
  • Dr inż. Stanisław Właśniewski – sekretarz
  • Dr Małgorzata Szostek – skarbnik
  • Dr inż. Małgorzata Nazarkiewicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Dr inż. Iwona Makuch-Pietraś – członek Komisji Rewizyjnej
  • Dr inż. Jan Gąsior – członek Komisji Rewizyjnej


W chwili obecnej Oddział PTG liczy 10 członków, pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.