Wydarzenia

Towarzystwo od 1998 r. jest współorganizatorem cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”

 

I Konferencja:  23-25  września 1998 r. Rzeszów – Ustrzyki Górne.

Artykuły naukowe opublikowano w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych PAN, Warszawa, z. 467 część I-II, s. 1-710.

 

II konferencja: 25-27 września  2002 r. Rzeszów – Myczkowce.

Artykuły naukowe opublikowano w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych PAN, Warszawa, 2003, z. 493, cz. I-III, s. 1-939.

 

III Konferencja: 18-20 września 2006 r. Rzeszów – Bystre.

http://www.ur.edu.pl/nauka/konferencje/2006/przyczyny-i-skutki-degradacji-srodowiska-glebowego

Prace opublikowano w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych PAN, Warszawa, 2007, z.  520, część I-II, s. 1-872.

 

IV Konferencja: 21-24 09. 2010 r. Rzeszów –  Czarna k. Ustrzyk Dolnych –  Lwów.

http://www.ur.edu.pl/nauka/konferencje/degradacja

Prace naukowe opublikowano  Rocznikach Gleboznawczych t. 62(1) 2011.

 

V Konferencja: 16-18. września 2014 r.  Rzeszów – Arłamów. 

http://www.ur.edu.pl/nauka/konferencje/2014/10739,v-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-przyczyny-i-skutki-degradacji-srodowiska-glebowego.html

Prace opublikowano  w czasopismach: Soil Science Annual, Polish Journal of Soil Science, Inżynieria Ekologiczna, Journal of Ecological Engineering.

 

Inne wydarzenia

16 lipca 1991 r. zorganizowano konferencję terenową (23 uczestników) na trasie Rzeszów - Lipie - Mrowla - Krasne - Borek Stary - Niebylec - Rzeszów, połączoną z pokazem i omówieniem kilku typów gleb występujących w regionie Podgórza Rzeszowskiego i Pogórza Dynowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gleb brunatnych, płowych i torfowych.

 

W dniach 30. 06 - 1. 07. 1994 roku  w Cisnej, zorganizowano dla 32 uczestników ( w tym pięciu członków innych Oddziałów PTG) Konferencję Naukową nt. „Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej gleb Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich” połączoną z pokazem profili glebowych w terenie na trasie Rzeszów - Krosno - Cisna - Ustrzyki Górne - Solina - Rzeszów. Referaty prezentowane na konferencji zostały wydane w formie materiałów konferencyjnych pod tym samym tytułem.

 

W ramach Wszechnicy Edukacyjnej zorganizowano w dniu 11.01.1995 r. seminarium dla nauczycieli pracujących w środowisku wiejskim nt. „Nauka na rzecz edukacji ekologicznej w środowisku szkół wiejskich” (ponad 100 uczestników – nauczycieli biologii i geografii również ze szkół średnich - miejskich), wygłoszono 10 referatów naukowych, które również wydano w formie materiałów seminaryjnych o tym samym tytule (nakład 750 egzemplarzy).

 

W dniach 28-29 marca 1996 r. zorganizowano Seminarium dla nauczycieli uczących chemii i przedmiotów pokrewnych w szkołach średnich o profilu rolniczym nt. „Przemiany składników pokarmowych w glebie”. W seminarium udział wzięło 60 nauczycieli z techników rolniczych, ogrodniczych i mechanizacji rolnictwa z 16 województw.

 

W dniach 1-4 września 2004 r. zorganizowano, przy współudziale gleboznawców lwowskich, Seminarium na terenie zachodniej Ukrainy (na trasie Rzeszów – Lwów – Dublany – Olesko – Truskawiec – Drohobycz – Rzeszów. W ramach Seminarium poznano różne typy gleb zachodniej Ukrainy.

 

Zorganizowano Konferencję Naukowo-Techniczną  nt. „Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej”. Rzeszów, 7. 03. 2005 r. Wydano monografię pt. Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej. Kaniuczak J., Kostecka J., Niemiec W. (red.), s. 1-214, 2005.