Zarząd oddziału

 

ZARZĄD RZESZOWSKIEGO ODDZIAŁU PTA

 • dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR – Przewodnicząca Oddziału
  e-mail: szpunar-krok@wp.pl, tel. 17 785 53 20
 • dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR – Wiceprzewodniczący
  e-mial: jbuczek@ur.edu.pl, tel. 17 785 53 19
 • dr hab. inż. Wacław Jarecki, prof. UR – Skarbnik
  e-mail: jarecki@ur.edu.pl, tel. 17 785 53 17
 • dr Marta Jańczak-Pieniążek – Sekretarz
  e-mail: mjanczak@ur.edu.pl, tel. 17 785 53 25

 

DELEGAT NA WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW PTA

 • dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. URKOMISJA REWIZYJNA

 • dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR – Przewodnicząca
 • dr inż. Renata Pawlak – Wiceprzewodnicząca
 • dr inż. Michał Noworól – Członek