Zarząd oddziału

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Agronomicznego Oddział w Rzeszowie

 • dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR – Przewodnicząca Oddziału
  e-mail: eszpunar@ur.edu.pl, tel. 17 785 53 20
 • dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR – Z-ca Przewodniczącej
  e-mial: jbuczek@ur.edu.pl, tel. 17 785 53 19
 • dr hab. inż. Wacław Jarecki, prof. UR – Skarbnik
  e-mail: jarecki@ur.edu.pl, tel. 17 785 53 17
 • dr Marta Jańczak-Pieniążek – Sekretarz
  e-mail: mjanczak@ur.edu.pl, tel. 17 785 53 25

 

Delegat na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

 • dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR - Przewodnicząca OddziałuKomisja Rewizyjna

 • dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR – Przewodnicząca Komisji
 • dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. PANS - Z-ca Przewodniczącej
 • dr inż. Michał Noworól – Członek