Historia oddziału

 

ODDZIAŁ RZESZOWSKI Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych, obecnie Polskiego Towarzystwa Agronomicznego został powołany na pierwszym zebraniu członków PTNA w Rzeszowie odbytym w dniu 8 listopada 1983 r.

W zebraniu tym uczestniczył prof. dr hab. Ryszard Kostuch, wyznaczony przez prof. dr hab. Leszka Malickiego, sekretarza Komitetu Uprawy Roślin, Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN na organizatora PTNA w Rzeszowie.

Z upoważnienia prof. dr hab. Ryszarda Kostucha zebranie prowadził doc. dr hab. Jan Pyzik, kierownik Zespołu Szczegółowej Uprawy Roślin Zamiejscowego Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie  

Doc. dr hab. Jan Pyzik przedstawił cel i zakres działania PTNA, warunki powołania oddziału i członkostwa oraz założenia statutowe.

W zebraniu uczestniczyło 20 osób, w tajnym głosowaniu wybrano pierwszy Zarząd Oddziału PTNA w Rzeszowie.

 

I ZARZĄD RZESZOWSKIEGO ODDZIAŁU PTNA

LATA 1983-1989

Doc. dr hab. Jan Pyzik - przewodniczący

Doc. dr hab. Henryk Piróg - wiceprzewodniczący

Dr inż. Grażyna Kruczek - sekretarz

Mgr inż. Maria Płonka - sekretarz (od 1987r.)

Mgr inż. Stanisława Czyż - skarbnik

 

Władze Rzeszowskiego Oddziału PTNA/PTA 

Wygłoszone referaty w czasie zebrań PTNA/PTA 

 

Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Agronomicznego liczy obecnie 13 członków, wywodzących się z pracowników Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowana Środowiska, Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,  IOR-PIB Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie oraz firmy KWS.

 


 

SIEDZIBA

Polskie Towarzystwo Agronomiczne (PTA)
Oddział Rzeszowski
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowana Środowiska
ul. Zelwerowicza 4
budynek D 9, p. 320