Regulamin projektu

RID_pasek.JPG [69.64 KB]

„Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych
Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla gospodarki żywnościowej”

Regionalna Inicjatywa Doskonałości