Projekty badawcze 2022

Pasek RID_nowy.jpg [122.00 KB]

 

Tematy badawcze realizowane w ramach RID

w roku 2022

 

zadanie 3:

Analiza jakości surowców pochodzenia zwierzęcego

 • Kształtowanie jakości surowca mięsnego i jego produktów - dr hab. inż. prof. UR Mariusz Rudy;
 • Porównanie jakości miodów lokalnych i importowanych dostępnych na rynku podkarpackim oraz identyfikacja zafałszowań - dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan;
 • Ocena jakości mięsa drobiowego oraz drobiowych produktów mięsnych z udziałem dodatków pochodzenia roślinnego bogatych w składniki bioaktywne (3; 5) - dr hab. inż. prof. UR Jadwiga Topczewska;
 • Wpływ rodzaju związku wapnia i jego dawki na poprawę wydajności serów kwasowo-podpuszczkowych z mleka koziego - dr inż. Małgorzata Pawlos;
 • Wpływ dodatku owoców i liści jeżyny oraz maliny na właściwości zdrowotne miodu (3; 5) - dr Dorota Grabek-Lejko.

 

zadanie 4:

Analiza jakości produktów ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych

 • Opracowanie metody poszukiwania naturalnego barwnika spożywczych z odpadów po sortowaniu owoców żurawiny wieloowocowej - prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder;
 • Badanie zafałszowania mąki pszennej za pomocą hiperspektralnego obrazu Ramana - prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski;
 • Ocena właściwości fizykochemicznych i reologicznych skrobi ziemniaczanej i jęczmiennej, składu kwasów tłuszczowych i wartość żywieniowa oleju roślinnego i suszu ziemniaczanego w zależności od nawożenia - dr hab. inż. prof. UR Ewa Szpunar-Krok;
 • Modyfikacja składników bioaktywnych owoców czerwonej porzeczki czynnikami abiotycznymi - dr hab. inż. prof. UR Piotr Kuźniar;
 • Identyfikacja pestycydów, bakterii i mykotoksyn w owocach metodą SERS w zależności od sposobu uprawy jabłoni - prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski;
 • Ocena surowców pozyskiwanych z borówki wysokiej pod kątem ich składu chemicznego i wartości odżywczej - dr hab. inż. prof. UR Zbigniew Czerniakowski.

 

zadanie 5:

Badania nad modyfikacją procesów wytwarzania i składu w celu zwiększania potencjału biologicznego żywności

 • Wykorzystanie produktów pszczelich w projektowaniu żywności funkcjonalnej – dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan;
 • Modelowanie właściwości probiotycznego koziego mleka  z kolagenem - dr hab. inż. prof. UR Agata Znamirowska;
 • Przeżywalność bakterii probiotycznych oraz biodostępność makroelementów z owczego i koziego mleka fermentowanego w warunkach symulowanego trawienia in vitro - dr hab. inż. prof. UR Agata Znamirowska;
 • Optymalizacja procesu hodowli drożdży piekarskich z wykorzystaniem odpadów przemysłu rolno – spożywczego jako składników podłoża w celu zwiększenia funkcjonalności ich biomasy - dr Maciej Kluz;
 • Badania nad wykorzystaniem młodych pędów sosny jako źródła związków bioaktywnych do wytwarzania prozdrowotnych wyrobów cukierniczych - dr inż. Tomasz Piechowiak;
 • Badania nad czynnikami wspomagającymi kiełkowanie roślin w warunkach stresowych, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji młodego jęczmienia na Podkarpaciu - dr inż. Natalia Matłok;
 • Zastosowanie microgreens jako żywności zasobnej w związki bioaktywne (4; 5) – dr Barbara Drygaś;
 • Zastosowanie ekstraktu z aronii zasobnego w związki fenolowe do modyfikacji właściwości skrobi pszennej - dr inż. Greta Adamczyk;
 • Poprawa właściwości prozdrowotnych kwasu chlebowego wytwarzanego z ziarna żyta krzycy - dr hab. inż. prof. UR Jan Buczek;
 • Analiza składu chemicznego grzybów jadalnych metodą SERS Ramana z regionu Podkarpacia - prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski;
 • Wpływ makuchów orzechowych na właściwości termiczne, reologiczne i funkcjonalne ciasta oraz zawartość składników prozdrowotnych, potencjał przeciwutleniający i właściwości fizykochemiczne pieczywa pszennego w czasie przechowywania – dr inż. Karolina Pycia;
 • Wytwarzanie i ocena skuteczności naturalnych środków higieny pozyskanych z odpadów przemysłu spożywczego - dr Maciej Kluz;
 • Określenie przeżywalności bakterii probiotycznych oraz biodostępności mikro- i makroelementów w synbiotycznych lodach z mleka owczego - mgr inż. Magdalena Kowalczyk;
 • Wartość prozdrowotna napojów na bazie ekstraktów liści krzewów owocowych i niedrzewnych surowców roślinnych - dr inż. Maria Czernicka;
 • Modyfikacja procesu wypieku pieczywa z mąki różnych gatunków zbóż oraz możliwości wzbogacenia produktu o substancje prozdrowotne - dr hab. inż. prof. UR Wacław Jarecki;
 • Zróżnicowanie oraz wykorzystanie okrzemek jako potencjalny zamiennik surowców z roślin alternatywnych – etap 2: analiza laboratoryjna metabolitów komórkowych - dr hab. prof. UR Teresa Noga, mgr Mateusz Rybak;
 • Wpływ genotypu na zawartość wybranych związków bioaktywnych i alergennych u roślin sadowniczych (jabłka, rokitnik, borówka wysoka) uprawianych regionie południowo-wschodniej Polski  (4; 5) - dr hab. inż. prof. UR Wojciech Litwińczuk;
 • Wpływ bioaktywnych składników roślin przyprawowych wykazujących właściwości antybakteryjne na stabilność mikrobiologiczną surowców i modelowych farszów mięsnych (3; 5) - dr Maciej Kluz.