Projekty badawcze 2021

Pasek RID_nowy.jpg [122.00 KB]

 

Tematy badawcze realizowane w ramach RID

w roku 2021

 

zadanie 1:

Analiza środowiskowych uwarunkowań produkcji surowców roślinnych na Podkarpaciu

 • Optymalizacja agrotechniki wybranych roślin uprawnych w zależności od warunków środowiska -  dr hab. inż. prof. UR Wacław Jarecki;
 • Technologia uprawy i dobór odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) na terenie województwa podkarpackiego z wykorzystaniem na cele słodownicze i browarnicze (1; 2)  -   dr hab. inż. Józef Gorzelany;
 • Innowacyjne źródła azotu w nawożeniu wybranych gatunków roślin -   dr hab. inż. Maciej Balawejder;
 • Ocena możliwości wykorzystania wybranych odpadów/produktów pochodzenia rolniczego jako nośników biomasy w biologicznych reaktorach sekwencyjnych (1; 2) -  dr hab. prof. UR Justyna Koc-Jurczyk;
 • Zróżnicowanie oraz wykorzystanie okrzemek jako potencjalny zamiennik surowców z roślin alternatywnych -  dr hab. prof. UR Teresa Noga;
 • Wpływ nawożenia doglebowego i dolistnego na wielkość plonu i jakość nasion roślin bobowatych grubonasiennych (1; 2) -  dr hab. inż. prof. UR Ewa Szpunar-Krok;
 • Zagospodarowanie rolniczych materiałów odpadowych z produkcji roślinnej metodą toryfikacji -  dr inż. Marcin Bajcar;
 • Modyfikacja procesu wegetacji rabarbaru ogrodowego w aspekcie poprawy przydatności użytkowej (1; 2)  -  dr inż. Miłosz Zardzewiały;
 • Identyfikacja niceni strefy korzeniowej (Plant Parasitic Nematodes) zasiedlających monokulturową plantację Paulowni (Paulownia tomentosa Steud) - dr inż. Anita Zapałowska).
 • Zróżnicowanie pojemności antyoksydacyjnej gleb w zależności od formy użytkowania rolniczego terenów Podkarpacia -  dr Iwona Makuch-Pietraś
 • Możliwości produkcji roślinnej w zależności od warunków środowiskowych i agrotechnicznych -  dr hab. inż. prof. UR Renata Tobiasz-Salach

 

zadanie 2:

Analiza jakości surowców pochodzenia roślinnego

 • Technologia uprawy i dobór odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) na terenie województwa podkarpackiego z wykorzystaniem na cele słodownicze i browarnicze (1; 2)  -  dr hab. inż. Józef Gorzelany;
 • Ocena produkcyjności i jakości surowców roślinnych o istotnym znaczeniu gospodarczym -  dr hab. inż. prof. UR Jan Buczek;
 • Uprawa borówki wysokiej (amerykańskiej) w celu pozyskiwanie składników bioaktywnych (2; 5)  -  dr hab. inż. prof. UR Zbigniew Czerniakowski;
 • Wpływ genotypu i metod uprawy na zawartość wybranych związków bioaktywnych i alergennych u roślin sadowniczych (jabłka, rokitnik, aronia, berberys) uprawianych regionie południowo-wschodniej Polski (2; 4) - dr hab. inż. prof. UR Wojciech Litwińczuk;
 • Uprawa drzew wielofunkcyjnych (paulownia, morwa) w celu pozyskiwania biokomponentów i biomasy (OZE) oraz fitoremediacji środowiska – II etap (2; 5)  -  dr hab. inż. prof. UR Wojciech Litwińczuk;
 • Wpływ nawożenia doglebowego i dolistnego na wielkość plonu i jakość nasion roślin bobowatych grubonasiennych (1; 2) -  dr hab. inż. prof. UR Ewa Szpunar-Krok;
 • Analiza jakości produktów ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Analiza jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (2; 4) -  dr hab. inż. prof. UR Grzegorz Zaguła;
 • Wykorzystanie surowców roślinnych do produkcji wysokojakościowych alternatywnych biokomponentów z określeniem ich przydatności w sektorze rolno-spożywczym oraz energetycznym -  dr Bogdan Saletnik;
 • Modyfikacja składników bioaktywnych rzodkiewki czynnikami abiotycznymi (2; 5)  -  dr inż. Miłosz Zardzewiały;
 • Modyfikacja procesu wegetacji rabarbaru ogrodowego w aspekcie poprawy przydatności użytkowej (1; 2)  -  dr inż. Miłosz Zardzewiały;
 • Ocena możliwości wykorzystania wybranych odpadów/produktów pochodzenia rolniczego jako nośników biomasy w biologicznych reaktorach sekwencyjnych (1; 2) - dr hab. prof. UR Justyna Koc-Jurczyk.

 

 

zadanie 3:

Analiza jakości surowców pochodzenia zwierzęcego

 • Kształtowanie jakości surowca mięsnego i jego produktów -  dr hab. inż. prof. UR Mariusz Rudy;
 • Ocena jakości i aktywności biologicznej produktów pszczelich pochodzących z podkarpackich pasiek (3; 4)  -  dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan;
 • Analiza mikrobiologiczna różnych rodzajów mięs oraz wyrobów mięsnych oparta na metodach molekularnych -  dr hab. Miroslawa Kacaniova;
 • Ocena jakości mięsa drobiowego z różnych systemów utrzymania oraz produktów z wykorzystaniem dodatków naturalnych -  dr hab. inż. prof. UR Jadwiga Topczewska;
 • Biofortyfikacja żywności nanokomponentami z dziko rosnących roślin (3; 4; 5)
  -  dr inż. Maria Tarapatskyy.
 • Wpływ dodatku błonnika i monokultur probiotycznych na jakość lodów z mleka owczego -  dr hab. inż. Agata Znamirowska, prof. UR
 • Fermentowane mleko probiotyczne z dodatkiem witaminy C -  dr hab. inż. Agata Znamirowska, prof. UR
 • Wpływ rodzaju związku wapnia i jego dawki na właściwości żeli kwasowo-podpuszczkowych z mleka koziego -  dr inż. Małgorzata Pawlos
 • Biodostępność wybranych minerałów z permeatu i serwatki uzyskanych podczas produkcji serów -  dr inż. Magdalena Buniowska

 

zadanie 4:

Analiza jakości produktów ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych

 • Analiza syropów z czarnego bzu o wzmożonym działaniu -  dr hab. inż. Maciej Balawejder;
 • Ocena jakości i aktywności biologicznej produktów pszczelich pochodzących z podkarpackich pasiek (3; 4)  -  dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan;
 • Ocena właściwości mikrobiologicznych i fizykochemicznych różnych rodzajów kombuczy -  dr hab. Maria Jolanta Rędowicz;
 • Analiza jakości produktów ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Analiza jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (2; 4) -  dr hab. inż. prof. UR Grzegorz Zaguła;
 • Właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe powłok stosowanych w kontakcie z żywnością -  dr Dorota Grabek-Lejko;
 • Biofortyfikacja żywności nanokomponentami z dziko rosnących roślin (3; 4; 5)
  -  dr inż. Maria Tarapatskyy;
 • Wpływ genotypu i metod uprawy na zawartość wybranych związków bioaktywnych i alergennych u roślin sadowniczych (jabłka, rokitnik, aronia, berberys) uprawianych regionie południowo-wschodniej Polski (2; 4) - dr hab. inż. prof. UR Wojciech Litwińczuk.

 

 

zadanie 5:

Badania nad modyfikacją procesów wytwarzania i składu w celu zwiększania potencjału biologicznego żywności

 • Badania nad wytwarzaniem produktów na bazie miodu o zwiększonej aktywności biologicznej -  dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan;
 • Pozyskiwanie składników bioaktywnych z roślin Żyworódki, poddanej procesowi ozonowania -  dr hab. inż. Maciej Balawejder;
 • Badania nad działaniem przeciwdrobnoustrojowym i przeciwutleniającym ekstraktów, olejków eterycznych oraz suszy roślin przyprawowych zastosowanych jako dodatek w żywności -  dr Maciej Kluz;
 • Wykorzystanie związków polifenolowych roślin jagodowych w profilaktyce chorób nowotworowych układu pokarmowego -  dr hab. prof. UR Ireneusz Kapusta;
 • Opracowanie innowacyjnych dodatków funkcjonalnych oraz żywności funkcjonalnej o zaprogramowanych właściwościach przeciwnowotworowych ograniczających zachorowalność na nowotwory układu pokarmowego. Wzbogacenie oferty rynkowej oraz konkurencyjności regionalnego przemysłu spożywczego. W ramach Pracowni hodowli linii komórkowych (kontynuacja z roku 2020) -  dr hab. prof. UR Ireneusz Kapusta;
 • Modyfikacje technologiczne produktów spożywczych (kontynuacja z roku 2020) - dr inż. Tomasz Cebulak;
 • Biofortyfikacja żywności nanokomponentami z dziko rosnących roślin (3; 4; 5) - dr inż. Maria Tarapatskyy;
 • Modyfikacja składników bioaktywnych rzodkiewki czynnikami abiotycznymi (2; 5)  -  dr inż. Miłosz Zardzewiały;
 • Uprawa borówki wysokiej (amerykańskiej) w celu pozyskiwanie składników bioaktywnych (2; 5)   -  dr hab. inż. prof. UR Zbigniew Czerniakowski;
 • Uprawa drzew wielofunkcyjnych (paulownia, morwa) w celu pozyskiwania biokomponentów i biomasy (OZE) oraz fitoremediacji środowiska – II etap (2; 5)  -  dr hab. inż. prof. UR Wojciech Litwińczuk;
 • Wpływ dawki i rodzaju kolagenu na właściwości probiotycznego owczego mleka fermentowanego - dr hab. inż. Agata Znamirowska, prof. UR.