Projekty badawcze 2020

RID_pasek.JPG [57.14 KB]

 

Tematy badawcze realizowane w ramach RID

w roku 2020

zadanie 1:

Analiza środowiskowych uwarunkowań produkcji surowców roślinnych na Podkarpaciu

 • Ocena cech wermikompostów pozyskanych z różnych odpadów biodegradowalnych - prof. dr hab. Joanna Kostecka;
 • Wykorzystanie okrzemek do analizy uwarunkowań siedliskowych - dr hab. prof. UR Teresa Noga;
 • Zróżnicowanie i preferencje ekologiczne mikroorganizmów różnego typu siedlisk - dr hab. prof. UR Teresa Noga;
 • Badanie procesu rozruchu instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w aspekcie jego oddziaływania na środowisko - dr hab. inż. prof. UR Justyna Koc-Jurczyk;
 • Opracowanie optymalnych warunków technologicznych do oczyszczania w reaktorze hybrydowym ścieków z wykorzystaniem na cele rolnicze - dr hab. inż. prof. UR Łukasz Jurczyk;
 • Nawożenie popiołem z biomasy i osadem ściekowym przy uprawie topinamburu
  - dr inż. Anita Zapałowska;
 • Wpływ nawożenia biowęglem i popiołem na wybrane właściwości pirolizatów uzyskanych z biomasy wierzby wiciowej (Salix Viminalis L.) oraz miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus) - dr Bogdan Saletnik;
 • Analiza procesu toryfikacji biomasy w oparciu o wybrane parametry wybuchowości pyłu - dr inż. Marcin Bajcar;
 • Wdrożenie nawozu donasiennego Dr Green Prime do zaprawiania materiału siewnego łubinu - dr hab. inż. prof. UR Maciej Balawejder;
 • Optymalizacja agrotechniki wybranych roślin uprawnych w zależności od warunków środowiska - dr hab. inż. prof. UR Wacław Jarecki;
 • Technologia uprawy i dobór odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) na terenie województwa podkarpackiego z wykorzystaniem na cele słodownicze i browarnicze (projekt realizowany w ramach zad. 1 i 2) - prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany;
 • Ekologiczna metoda ochrony pomidora pod osłonami przed patogenami grzybowymi przy użyciu gazowego ozonu - dr inż. Miłosz Zardzewiały;
 • Wdrożenie technologii ozonowania roślin jagody Kamczatki - dr hab. inż. prof. UR Maciej Balawejder.

 

zadanie 2:

Analiza jakości surowców pochodzenia roślinnego

 • Uprawa borówki wysokiej (amerykańskiej) w środowisku leśnym w celu poprawienia właściwości prozdrowotnych - dr hab. inż. prof. UR Zbigniew Czerniakowski;
 • Opracowanie technologii ozonowania do wydłużania trwałości przechowalniczej rabarbaru ogrodowego - dr inż. Miłosz Zardzewiały;
 • Uprawa paulowni (Paulownia sp.) w celu pozyskiwania biokomponentów i biomasy (OZE) oraz fitoremediacji środowiska - dr hab. inż. prof. UR Wojciech Litwińczuk;
 • Ocena porównawcza wartości wypiekowej mieszańcowych i populacyjnych odmian pszenicy - dr hab. prof. UR Jan Buczek;
 • Wpływ nawożenia wermikompostem na plon batatów - prof. dr hab. Joanna Kostecka;
 • Opracowanie innowacyjnej metody utrwalania żywności z zastosowaniem skompensowanego pola geomagnetycznego - dr hab. inż. prof. UR Grzegorz Zaguła;
 • Innowacyjne metody ochrony ziemniaka (Solanum tuberoum L.) w kontekście możliwości ich zastosowania w rolnictwie ekologicznym i integrowanym (projekt realizowany w ramach zad. 1 i 2) - dr hab. inż. UR Ewa Szpunar-Krok.

 

zadanie 3:

Analiza jakości surowców pochodzenia zwierzęcego

 • Ocena jakości miodów dostępnych na podkarpackim rynku oraz ich wykorzystanie w przemyśle spożywczym (projekt realizowany w ramach zad. 3, 4, 5) - dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan;
 • Zastosowanie chelatu aminokwasowego wapnia w produkcji koziego sera twarogowego - dr hab. inż. prof. UR Agata Znamirowska;
 • Właściwości sensoryczne i tekstualne fermentowanego mleka o zwiększonej koncentracji wapnia wraz z przeżywalnością Lactobacillus rhamnosus i Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bb-12 - dr hab. inż. prof. UR Agata Znamirowska;
 • Analiza jakości przetworów mięsnych - dr hab. inż. prof. UR Mariusz Rudy;
 • Badanie procesu przechowywania w aspekcie wpływu na jakość surowców pochodzenia zwierzęcego - dr hab. inż. prof. UR Mariusz Rudy;
 • Wpływ systemu chowu na jakość jaj kurzych i poziom dobrostanu niosek - dr hab. prof. UR Zofia Sokołowicz;
 • Wpływ olejków eterycznych na stabilność mikrobiologiczną różnych rodzajów mięsa w zależności od warunków i czasu przechowywania -  dr Maciej Kluz.

 

zadanie 4:

Analiza jakości produktów ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych

 • Wdrożenie technologii wytwarzania kompleksu miedzi z izolatem z łuski cebuli (projekt realizowany w ramach zad. 4 i 2) - dr hab. inż. prof. UR Maciej Balawejder;
 • Analiza składu chemicznego i aktywności biologicznej produktów pszczelich pochodzących z podkarpackich pasiek - dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan;
 • Identyfikacja mikroflory produktów spożywczych przy użyciu PCR (projekt realizowany w ramach zad. 4 i 5) - prof. dr hab. Maria Rędowicz;
 • Opracowanie prozdrowotnych napojów fermentowanych na bazie grzyba herbacianego Kombuczy i określenie ich składu mikrobiologicznego i fizykochemicznego - prof. dr hab. Maria Rędowicz;
 • Hodowle bioreaktorowe bakterii i drożdży o potencjalnym zastosowaniu w przemyśle spożywczym jako producentów naturalnych substancji prozdrowotnych w żywności funkcjonalnej - dr Maciej Kluz;
 • Właściwości przeciwbakteryjne powłok stosowanych w kontakcie z żywnością
  - dr Dorota Grabek-Lejko;
 • Opracowanie receptur na miody wzbogacone dodatkiem różnych roślin leczniczych oraz ocena ich aktywności biologicznej - dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan;
 • Analiza jakości kawy naturalnie aromatyzowanej przyprawami - dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan.

 

zadanie 5:

Badania nad modyfikacją procesów wytwarzania i składu w celu zwiększania potencjału biologicznego żywności

 • Optymalizacja procesów fermentacyjnych z wykorzystaniem ulepszonych szczepów drobnoustrojów - prof. dr hab. Miroslawa Kacaniova;
 • Pozyskiwanie bioaktywnych związków fenolowych z pierwiosnka lekarskiego
  - dr inż. Maria Tarapatskyy;
 • Właściwości przeciwutleniające i zawartość polifenoli w orzechach laskowych w zależności od odmiany i terminu zbioru - dr hab. prof. UR Ireneusz Kapusta;
 • Właściwości fizykochemiczne i przeciwutleniające pieczywa pszennego wzbogaconego o orzechy laskowe i włoskie - dr hab. prof. UR Ireneusz Kapusta;
 • Badania właściwości antyoksydacyjnych wybranych metabolitów wtórnych roślin - prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz;
 • Analiza cytotoksyczności, aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości związków fenolowych wybranych roślin z rodziny astrowatych (Asteraceae) - mgr inż. Patrycja Sowa;
 • Wpływ obróbki termicznej na glikozydy stewiolowe i związki bioaktywne napoju na bazie egzotycznych owoców z dodatkiem stewii - dr inż. Magdalena Buniowska;
 • Mineralizacja soków z owoców aronii i żurawiny z wykorzystaniem dodatku funkcjonalnego do ochrony związków bioaktywnych i właściwości przeciwutleniających - prof. dr hab. Czesław Puchalski;
 • Optymalizacja procesu fermentacji Bacillus cereus dla wzbogacenia selenu jako źródła selenu organicznego - prof. dr hab. Czesław Puchalski;
 • Modyfikacje technologiczne produktów spożywczych - dr inż. Tomasz Cebulak.