Projekty badawcze 2019

RID_pasek.JPG [57.14 KB]

 

Tematy badawcze realizowane w ramach RID

w roku 2019

 

zadanie 1:

Analiza środowiskowych uwarunkowań produkcji surowców roślinnych na Podkarpaciu

 • Określenie wpływu czynników środowiskowych na jakość wybranych roślin uprawnych - prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro;
 • Wpływ nawożenia dolistnego ma jakość plonu - dr hab. inż. prof. UR Wacław Jarecki;
 • Badanie wartości użytkowej gatunków mniej znanych - dr hab. inż. prof. UR Wacław Jarecki;
 • Ocena biotycznych czynników środowiska wpływających na produkcję roślinną – dr hab. inż. prof. UR Zbigniew Czerniakowski;
 • Badania ekologiczne i taksonomiczne okrzemek w różnych siedliskach w aspekcie oceny jakości środowiska - dr hab. prof. UR Teresa Noga;
 • Molekularna analiza alergenności odmian jabłoni w aspekcie uprawy w różnych systemach gospodarowania na terenie Podkarpacia - dr hab. inż. prof. UR Wojciech Litwińczuk;
 • Ocena procesu wermikompostowania wybranych bioodpadów i aspektów technologii tego procesu do pozyskiwania nawozów naturalnych dla produkcji surowców żywnościowych - prof. dr hab. Joanna Kostecka;
 • Badanie surowców zielarskich na przykładzie mięty pieprzowej (Mentha piperita) - dr hab. inż. prof. UR Józef Gorzelany;
 • Wpływ warunków suszenia konwekcyjnego (CD) na zawartość związków bioaktywnych w pędach sosny zwyczajnej - dr hab. inż. prof. UR Józef Gorzelany.

 

zadanie 2:

Analiza jakości surowców pochodzenia roślinnego

 • Ocena przydatności użytkowej surowców zielarskich jako dodatków do miodów i przypraw korzennych dla przemysłu cukierniczego - dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan;
 • Badanie wartości użytkowej wybranych gatunków warzyw i owoców - dr inż. Marcin Bajcar;
 • Badanie wartości użytkowej winogron z winnic Podkarpacia - dr Maciej Kluz;
 • Badanie wartości użytkowej biomasy i ekstraktów z nostrzyka białego i żółtego - prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski;
 • Wpływ odmiany oraz terminu zbioru nasion orzechów włoskich i laskowych na ich potencjał antyoksydacyjny (ABTS, DPPH, FRAP) oraz zawartość związków biologicznie - prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska;

 

zadanie 4:

Analiza jakości produktów ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych

 • Analiza jakości miodów i pozostałych produktów pszczelich, projektowanie nowych produktów na bazie miodów i roślin zielarskich - dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan;
 • Badanie zdrowotności produktów pod kątem zawartości chloru i fluoru - dr Bogdan Saletnik;
 • Badanie składu chemicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego serów ekologicznych z Podkarpacia - dr Maciej Kluz;
 • Badanie składu chemicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego mleka ekologicznego - dr hab. inż. prof. UR Agata Znamirowska;
 • Poprawa wartości odżywczej mleka krowiego i koziego - poprzez dodatek magnezu i szczepu bakterii o udokumentowanych cechach probiotycznych - dr hab. inż. prof. UR Agata Znamirowska;
 • Analiza zawartości i profilu składników bioaktywnych w aspekcie działania prozdrowotnego – utworzenie międzynarodowego zespołu badawczego - dr hab. inż. prof. UR Agata Znamirowska;
 • Badanie jakości owoców żurawiny poddanych procesowi ozonowania - dr hab. inż. prof. UR Maciej Balawejder;
 • Badanie składu chemicznego i wartości odżywczej w mięsie wołowym - dr hab. inż. prof. UR Mariusz Rudy;
 • Zastosowanie kwaśnej serwatki, maślanki i soku cytryn do marynowania mięśni piersiowych bażantów rzeźnych na cechy jakościowe i bezpieczeństwo produktu - dr hab. prof. UR Zofia Sokołowicz;
 • Wpływ dodatku ekstraktu ze stewii na biodostępność substancji biologicznie czynnych z soku malin - dr Dorota Grabek-Lejko;
 • Badania właściwości antocyjanów, obecnych w takich produktach regionalnych jak owoce i wina - prof. dr hab. Grzegorz Bartosz;
 • Wpływ różnych rodzajów obróbki termicznej: gotowania, duszenia, smażenia, pieczenia oraz obróbki sous vide na cechy jakościowe mięśni piersiowych brojlerów drobiowych - prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska;
 • Analiza surowców roślinnych pod kątem zawartości związków bioaktywnych o wielokierunkowej aktywności biologicznej - dr hab. prof. UR Ireneusz Kapusta.