Patenty

 

Patenty w ramach projektu RID
w roku 2020

 

 1. „Sposób poprawy parametrów kiełkowania nasion poprzez zastosowanie pulsującego strumienia światła”
  435938 (wniosek o udzielenie patentu) – dr Bogdan Saletnik
 2. „Sposób sonicznej dechloracji biomasy roślinnej”
  436095 (wniosek o udzielenie patentu) – dr Bogdan Saletnik
 3. „Sposób zmniejszania ilości szkodliwych jonów chlorowych ze słomy roślinnej świeżej poprzez zastosowanie wirującego pola magnetycznego”
  436088 (wniosek o udzielenie patentu) – dr Bogdan Saletnik
 4. „.Sposób produkcji suchego koncentratu napoju izotonicznego na bazie miodu o zwiększonych właściwościach antyoksydacyjnych”
  435977 (zgłoszenie patentowe) – prof. M. Dżugan, Tomczyk M., Sowa P., Wyskiel S. (dokonane przez S. Wyskiela z firmy Woda Leżajsk)
 5. „Preparat chwastobójczy, sposób otrzymywania preparatu chwastobójczego, zestaw chwastobójczy oraz zastosowanie preparatu jak i zestawu chwastobójczego do zwalczania Barszczu Sosnowskiego”
  435812 (zgłoszenie wynalazku) – prof. Maciej Balawejder
 6. „Sposób przedłużania trwałości przechowalniczej rabarbaru ogrodowego lub selera naciowego w warunkach nie chłodniczych, zastosowanie ozonu do przedłużania trwałości przechowalniczej w warunkach nie chłodniczych tych warzyw oraz przyczepa do ozonowania warzyw”
  435808 (zgłoszenie wynalazku) – prof. Maciej Balawejder
 7. „Sposób otrzymywania surowca z młodych pędów sosny, produkt o podwyższonej wartości farmaceutycznej i jego zastosowanie”
  434648 (wniosek o udzielenie patentu) – prof. Maciej Balawejder

w roku 2021

 1. „Sposób otrzymywania powłoki antyoksydacyjnej oraz sposób przedłużania trwałości przechowalniczej olejów roślinnych lub produktów je zawierających podczas przechowywania ich w opakowaniu powleczonym tą powłoką”
  436578 (wniosek o udzielenie patentu) – prof. Maciej Balawejder

„Sposób uprawy roślin pomidora, sposób przesuwania okresu wegetacyjnego roślin pomidora, sposób przedłużania trwałości przechowalniczej owoców pomidora, sposób przesuwania czasu osiągnięcia dojrzałości pomidora zielonego po jego zbiorze oraz zastosowanie ozonu w realizacji tych sposobów”
P.436581 (wniosek o udzielenie patentu) – prof. Maciej Balawejder

 1. „Sposób uprawy roślin pomidora”
  436581 (wniosek o udzielenie patentu) – prof. Maciej Balawejder
 2. „Sposób przesuwania okresu wegetacyjnego roślin pomidora”
  436581 (wniosek o udzielenie patentu) – prof. Maciej Balawejder
 3. „Sposób przedłużania trwałości przechowalniczej owoców pomidora”
  436581 (wniosek o udzielenie patentu) – prof. Maciej Balawejder
 4. „Sposób przesuwania czasu osiągnięcia dojrzałości pomidora zielonego po jego zbiorze”
  436581 (wniosek o udzielenie patentu) – prof. Maciej Balawejder
 5. „Zastosowanie ozonu w realizacji sposobów: uprawy roślin pomidora; przesuwania okresu wegetacyjnego roślin pomidora; przedłużania trwałości przechowalniczej owoców pomidora; przesuwania czasu osiągnięcia dojrzałości pomidora zielonego po jego zbiorze”
  436581 (wniosek o udzielenie patentu) – prof. Maciej Balawejder