Obszary badawcze

RID_pasek.JPG [69.64 KB]

„Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych
Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla gospodarki żywnościowej”

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

 

Obszary badawcze:

  1. Analiza środowiskowych uwarunkowań produkcji surowców roślinnych na Podkarpaciu
  2. Analiza jakości surowców pochodzenia roślinnego
  3. Analiza jakości surowców pochodzenia zwierzęcego
  4. Analiza jakości produktów ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych
  5. Badania nad modyfikacją procesów wytwarzania i składu w celu zwiększania potencjału biologicznego żywności.