Kontakt

RID_pasek.JPG [69.64 KB]

„Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych
Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla gospodarki żywnościowej”

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

 

Biuro ds. Rozwoju Nauk Rolniczych,
ul. Ćwiklińskiej 2D,  
35-601 Rzeszów, bud. D-10,  pok. 215

tel. 17 872 17 39; 17 785 49 69

 

D10_autor_Łukasz Peszek.jpg [681.34 KB]