Rada Naukowa

 

Skład Rady Naukowej Kolegium Nauk Przyrodniczych na kadencję 2020-2024

Przewodnicząca: prof. dr hab. Idalia Kasprzyk – Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych

  • Z dyscypliny nauki biologiczne

dr hab. Robert Pązik, prof. UR – Dyrektor Instytutu Biologii i Biotechnologii

dr hab. Grzegorz Chrzanowski, prof. UR

dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UR

dr hab. Iwona Kania-Kłosok, prof. UR

dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR

dr hab. Anna Lewińska, prof. UR

dr hab. Justyna Ruchała, prof. UR

dr hab. inż. Ewa Szpyrka, prof. UR

dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR

  • Z dyscypliny nauki fizyczne

dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR – Dyrektor Instytutu Nauk Fizycznych

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR

dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR

prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek

dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR

dr hab. Krzysztof Szemela, prof. UR

prof. dr hab. Antoni Szczurek

dr hab. Andrzej Wal, prof. UR

  • Z dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja

dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR – Dyrektor Instytutu Informatyki

dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR

dr hab. Andrzej Łopuszański, prof. UR

dr hab. Barbara Pękala, prof. UR

  • Z dyscypliny matematyka

dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR – Dyrektor Instytutu Matematyki

dr hab. Jacek Dziok, prof. UR

dr hab. Rostyslav Hryniv, prof. UR

dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR

dr hab. Janusz Sokół, prof. UR

prof. dr hab. Wiesław Śliwa

dr hab. Mirosława Zima, prof. UR

  • Z dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo

dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR – Dyrektor Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska

prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany

prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

dr hab. inż. Andrzej Bobiec, prof. UR

dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR

dr hab. Aneta Bylak, prof. UR

dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR

dr hab. Teresa Noga, prof. UR

dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR

  • Z dyscypliny technologia żywności i żywienia

dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR – Dyrektor Instytutu Technologii Żywności i Żywienia

prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder

dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR

prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

prof. dr hab. inż. Zofia Sokołowicz

dr hab. Jadwiga Topczewska, prof. UR

dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR

  • Z dyscypliny inżynieria materiałowa

dr hab. Ireneusz Stefaniuk, prof. UR – Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej

dr hab. inż. Anna Koziorowska, prof. UR

dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR

dr hab. Rafał Reizer, prof. UR


 

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Kolegium Nauk Przyrodniczych

Semestr zimowy:

27 października 2022 r.

17 listopada 2022 r.

22 grudnia 2022 r.

19 stycznia 2023 r.  

16 lutego 2023 r.

 

Semestr letni:

23 marca 2023 r.

20 kwietnia 2023 r.

18 maja 2023 r.

22 czerwca 2023 r.