Rada Dydaktyczna

 

Regulamin Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Przyrodniczych

Skład Rady Dydaktycznej KNP

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Przyrodniczych roku akademickiego 2022/2023

Semestr zimowy:

20 października 2022 r.

17 listopada 2022 r.

8 grudnia 2022 r.

19 stycznia 2023 r.

16 luty 2023 r.

Semestr letni:

23 marca 2023 r.

20 kwietnia 2023 r.

18 maja 2023 r.

22 czerwca 2023 r