Rada Dydaktyczna

 

Regulamin Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Przyrodniczych

Skład Rady Dydaktycznej KNP

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Przyrodniczych roku akademickiego 2023/2024

Semestr zimowy:

19 października 2023 r.

23 listopada 2023 r.

14 grudnia 2023 r.

18 stycznia 2024 r.

22 lutego 2024 r.

Semestr letni:

14 marca 2024 r.

11 kwietnia 2024 r.

23 maja 2024 r.

20 czerwca 2024 r.