Biuro Kolegium

Biuro Prorektora ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych

Adres:
ul. Prof. Stanisława Pigonia 1, 35-310 Rzeszów,  Budynek A0

 

Dyrektor Biura Prorektora

mgr Justyna Strzelczyk

tel. 17 851 85 31
e-mail: kolegium.cn@ur.edu.pl
pokój 43, bud. A0, skrzydło B1

EO9A7195.jpg [1.80 MB]

 

dr Małgorzata Ostrowska-Kopeć

- Zastępca Dyrektora Biura Kolegium
- Sprawy finansowe Kolegium (działalność naukowa i dydaktyczna)

tel. 17 851 85 14
email: mostrowska@ur.edu.pl
pokój 33, bud. A0, skrzydło B1

 

mgr Grażyna Szybiak

- Sprawy finansowe jednostek organizacyjnych Kolegium (działalność naukowa i dydaktyczna)

tel. 17 851 85 15
e-mail: gszybiak@ur.edu.pl
pokój 33, bud. A0, skrzydło B1

 

mgr inż. Katarzyna Szupernak-Wierzbińska

- Sekretarz Kolegialnej Komisji Wyborczej
- Promocja Kolegium
- Administrator strony internetowej KNP
- Obsługa techniczna posiedzeń zdalnych KNP

tel. 17 851 87 12
e-mail: kszupernak@ur.edu.pl
pokój 30, bud. A0, skrzydło B1

 

mgr Arkadiusz Nisztuk

- Sekretarz Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego
- Sprawy zamówień publicznych Kolegium
- Sprawy organizacyjne Kolegium

tel. 17 851 87 99
e-mail: anisztuk@ur.edu.pl
pokój 35, bud. A0, skrzydło B1

 

dr Marzanna Deniziak

- Współpraca międzynarodowa Kolegium
- Sprawy organizacyjne Kolegium
- Przyjazdy gości zagranicznych

tel. 17 851 87 99
e-mail: mdeniziak@ur.edu.pl
pokój 35, bud. A0, skrzydło B1

 

mgr inż. Anna Dudek

- Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
- Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
- Sprawy naukowe Kolegium

tel. 17 851 85 96
e-mail: adudek@ur.edu.pl
pokój 32, bud. A0, skrzydło B1

 

mgr Wiesława Janusz

- Koordynowanie projektu RID
- Rozliczanie delegacji zagranicznych pracowników Kolegium

e-mail: wjanusz@ur.edu.pl

poniedziałek-środa

tel. 17 851 85 33
pokój 27, bud. A0, skrzydło B1

czwartek- piątek

tel. 17 785 49 69
pokój 215, bud. D10

 

mgr Anna Wieczorek

- Obsługa techniczna posiedzeń zdalnych KNP
- S
prawy CIiTWTP
- Obsługa administracyjna Rady Społeczno-Gospodarczej

tel. 17 851 85 36
e-mail: awieczorek@ur.edu.pl
pokój 30, bud. A0, skrzydło B1

 

dr Katarzyna Halik

- Lokalny Administrator Danych Osobowych
- Sprawy CIiTWTP

tel. 17 851 85 13
e-mail: khalik@ur.edu.pl
pokój 31, bud. A0, skrzydło B1