Informacje ogólne o ICMK

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego (ICMK) jest częścią Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. ICMK zostało powołane uchwałą nr 229/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego. ICMK mieści się w budynku przy ulicy Pigonia 1 w Rzeszowie, który został wybudowany i wyposażony z projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Od kwietnia 2014 roku Dyrektorem ICMK był dr hab. prof. UR Jan G. Bazan. Od 1 października 2019 r., w związku z reorganizacją Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. prof. UR Jan G. Bazan objął funkcję Dyrektora Instytutu Informatyki, na stanowisko Dyrektora ICMK został powołany dr Lech Zaręba. W ICMK jest obecnie zatrudnionych 16 naukowców specjalizujących się w zakresie informatyki technicznej, w tym 2 ze stopniem doktora habilitowanego, 11 doktorów, 3 magistrów.


W skład wyposażenia komputerowego ICMK, oprócz 120 nowoczesnych stacji roboczych PC, wchodzi klaster obliczeniowy PEGAZ o mocy obliczeniowej około 7,5 TeraFLOPS, 88 procesorach INTEL Xeon E5-2620 (każdy o 6 rdzeniach, częstości taktowania 2.0GHz i 15MB pamięci cash), pamięci RAM o wielkości ponad 1TB (1032GB, 258 x 4GB DDR3 1333MHz) i przestrzeni dyskowej około 18 TB. Jest to obecnie najpotężniejsza instalacja obliczeniowa na Podkarpaciu umożliwiająca efektywne wykonywanie skomplikowanych obliczeń związanych z projektami badawczymi wymagającymi obliczeń o masowej współbieżności (jednocześnie na dużej liczbie procesorów lub rdzeni, gdyż klaster daje możliwość prowadzenia obliczenia na 480 wątkach obliczeniowych jednocześnie). Ponadto w skład wyposażenia dydaktyczno-badawczego ICMK wchodzą zestawy sterowania procesami technologicznymi w oparciu o zaawansowana technologię mikroprocesorową, zestawy do badań identyfikacji z wykorzystaniem tęczówki oka, zestawy do badań identyfikacji z wykorzystaniem obrazów daktylo­sko­pijnych, zestawy do śledzenia i rozpoznawania twarzy w strumieniu wideo oraz zestaw do automatycznego śledzenia postaci ludzkiej w strumieniu wideo.

Misją ICMK jest prowadzenie poniższych działań.

 1. Inspirowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych ulokowanych na styku informatyki i innych dziedzin.
 2. Wspieranie działań mających na celu pozyskanie i realizację grantów naukowych.
 3. Udostępnianie zasobów ICMK poprzez przyznawania grantów obliczeniowych, czyli prawa do wykorzystywania mocy obliczeniowej dostępnej w ICMK.
 4. Podwyższenie jakości kształcenia na UR poprzez wykorzystanie w dydaktyce wyposażenia ICMK.
 5. Rozszerzenie oferty edukacyjnej na Uniwersytecie Rzeszowskim poprzez wprowadzenie nowych kierunków studiów, tj.  Informatyka i ekonometria oraz specjalności Kognitywistyka na kierunku ETI.
 6. Nawiązanie współpracy z biznesem, która ma polegać na wspólnej realizacji z przedsiębiorstwami różnych branż projektów badawczo-wdrożeniowych.

Główne kierunki zainteresowań naukowych pracowników ICMK.

 1. Eksploracja danych, szczególnie dla zastosowań związanych  z automatycznym wspomaganiem procesów decyzyjnych w systemach złożonych,  np. w medycynie i w innych naukach biologicznych.
 2. Modelowanie i analiza systemów czasu rzeczywistego z wykorzystaniem metod formalnych.
 3. Grafika komputerowa oraz modelowanie 2D i 3D.
 4. Rozszerzona rzeczywistość.
 5. Wizja komputerowa wraz z przetwarzaniem oraz rozpoznawaniem obrazów i akcji w systemach wizyjnych.
 6. Systemy informatyczne zarządzania zużyciem energii elektrycznej.

Zadania, wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania ICMK określa Regulamin. Na potrzeby prowadzenia badań, wymagających obliczeń na dużą skalę, tworzą się zespoły badawcze, których kierownik występuje z wnioskiem o czasowy grant obliczeniowy. Tryb udostępniania zasobów obliczeniowych ICMK jest szczegółowo ujęty w Zasadach przyznawania grantów.

 

Współpraca z biznesem

ICMK zwraca szczególną uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do wymogów i oczekiwań rynku pracy. Obecnie współpracujemy z największymi polskimi firmami z branży informatycznej i technologicznej. Jesteśmy otwarci na współpracę i zawsze gotowi do podejmowania nowych wyzwań.

Obszary współpracy:

 • Proces nauczania
  • Praktyki
  • Staże
  • Darmowe i płatne wykłady pracowników firmy
  • Wspólne opracowywanie studenckich prac dyplomowych
  • Prowadzenie wybranych zajęć dla studentów
 • Budowanie profilu absolwenta
  • Konsultacje profilu absolwenta kierunku Informatyka i Ekonometria
  • Konsultacje programu kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria
 • Pozostałe inicjatywy
  • Wspólne projekty badawczo-rozwojowe (B+R)
  • Organizacja wydarzeń specjalnych