Nowelizacja Ustawy dotyczącej badań na zwierzętach

 

Szanowni Państwo,

na polecenie KKE informuję, że dnia 17 grudnia 2021 roku została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Jest ona dostępna do pobrania pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2338

Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2022 roku.

Zwracamy uwagę na potrzebę dokładnego zapoznania się z całością nowelizacji.

Równocześnie informuję, że w związku z wejściem w życie zmian w ustawie, od dnia 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać również nowe wzory formularzy wniosków do lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach. Będą one niebawem udostępnione w BIP.

Ponadto zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 54 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i konkretnymi zaleceniami technicznymi Komisji Europejskiej w tym względzie, od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będą nowe formularze sprawozdawcze. Zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej, dane za rok 2021, które będą przekazywane przez Państwa do 31 marca 2022 roku muszą być już przekazywane w nowych formularzach. Formularze można będzie pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa po wejściu w życie ustawy.

 

Poniżej do pobrania potrzebne Wnioski i Załączniki.