Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

 

Informujemy, że ukazało się w Dzienniku Ustaw NOWE rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 27 grudnia 2022 roku.

Tekst Rozporządzenia

 

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętachprzy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

Decyzją Krajowej Komisji Etycznej od 1 lutego 2016 roku przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie została powołana  Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Jednostki podlegające Komisji:

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie  obsługuje użytkowników z obszaru województwa lubelskiego i podkarpackiego.

 1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 
 3. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 4. Biowet Puławy sp. z o.o
 5. Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Ośrodek Medycyny Doświadczalnej
 7. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Biologii i Biotechnologii 
 8. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Scisłych i Nauk o Zdrowiu
 9. Uniwersytet Rzeszowski   Instytut Technologii Żywności i Żyweienia
 10.  Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Biologii i Biotechnologii
 11. Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. w Lublinie

Doświadczenia na zwierzętach mogą być przeprowadzane tylko w ośrodku Użytkownika wpisanego do wykazu Użytkowników oraz po uzyskaniu następujących dokumentów:

1. wyznaczenia dla osób planujących i przeprowadzających doświadczenia wydane przez kierownika jednostki doświadczalnej (Użytkownika);

2. zgody lokalnej komisji etycznej na przeprowadzenie doświadczenia.

Zwierzęta przeznaczone do doświadczeń mogą pochodzić tylko z jednostek uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych lub od dostawców zwierząt doświadczalnych

Wzory druków zostały wprowadzone decyzją Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach. Poniżej aktualnie obowiązujące formularze oraz najważniejsze dokumenty do pobrania: 

UWAGA!

Dnia 17 grudnia 2021 roku została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Jest ona dostępna do pobrania pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2338

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie, od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe wzory formularzy wniosków do lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach, które są dostępne na KKE ds. doswiadczeń na zwierzętach oraz na LKE.

 

SEKRETARIAT Komisji:

mgr inż. Urszula Polak

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin – pokój 465 (III piętro)

kom.  572330876

tel.  81 445 65 97

e-mail: lke.lublin@up.lublin.pl

 

Kontakt do Przewodniczącego Komisji

prof. dr hab. Piotr Wlaź

kom. 572330875