Nanotechnik

Logo koła naukowego Nanotechnik

Przewodniczący – Wojciech Jasłowski

Zastępca przewodniczącego – Anna Juś

Sekretarz – Marek Słupiński

Opiekun Koła Naukowego – dr Renata Wojnarowska-Nowak

 

Dane kontaktowe:

Ul. Pigonia 1, budynek A0

35-959 Rzeszów

Tel. 178518676

 

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej Nanotechnik działające przy Centrum Dydaktyczno-Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii w Instytucie Inżynierii Materiałowej tworzą głównie studenci kierunku Inżynieria Materiałowa. Powstało ono w 2019 roku z inicjatywy studentów pragnących poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania naukowe z zakresu inżynierii materiałowej, a w szczególności nanotechnologii i nanomateriałów.

Do zadań Koła Naukowego należy:

- rozwijanie i kształtowanie działalności naukowej studentów

- prowadzenie prac naukowo-badawczych

- realizacja projektów badawczych

- poszerzanie wiedzy, umiejętności, zdolności organizacyjnych i interpersonalnych

- organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach naukowych, kursach i konferencjach.

 

W ramach swojej działalności studenci podejmują różnorakie aktywności. Należy do nich między innymi realizacja projektu pt. Charakteryzacja cienkich warstw półprzewodnikowych z materiałów II-VI oraz III-V umowa nr SKN/SP/496155/2021, w ramach programu Studenckie koła naukowe tworzą innowacje Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach projektu studenci prowadzą badania naukowe, uczestniczą w konferencjach naukowych i wizytach studyjnych w firmach i ośrodkach badawczo-naukowych, biorą udział w szkoleniach. Innym realizowanym przez członków Koła projektem jest grant Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego dla Kół Naukowych pt. Optymalizacja procesu fotolitografii.

Rokrocznie Koło Naukowe Nanotechnik bierze również udział w Pikniku Nauki Eskploracje w ramach którego prowadzi pokazy naukowe.
Podobne pokazy są organizowane również dla studentów różnych szkół, zarówno podstawowych jak i średnich.

IMG_20190614_101520.jpg [335.11 KB]
IMG_20190614_101203.jpg [2.40 MB]
IMG_20190525_123136.jpg [578.56 KB]
IMG_20190525_113139.jpg [3.55 MB]
IMG_20190525_112917.jpg [1.48 MB]
IMG_20190525_112821.jpg [791.34 KB]
IMG_20190614_101608.jpg [4.23 MB]
IMG_20190525_112816.jpg [829.27 KB]