Pracownicy Zakładu

LLeniow_S.jpg [24.48 KB]

Prof. dr hab. inż. Lucyna Leniowska - Kierownik Zakładu
tel.: +48 17  851 85 39
e-mail: lleniow@ur.edu.pl
pok. 378, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

Badania naukowe koncentrują się wokół następujących tematów:

 • metody aktywne redukcji drgań i hałasu
 • drgania płyt, pole akustyczne układów powierzchniowych
 • zastosowania algorytmów sterowania
 • rejestracja i przetwarzanie sygnałów akustycznych
 • robotyka medyczna

dr hab. prof. UR Aleksander Marszałek
tel.: +48 17  851 86 40
e-mail: amarsz@ur.edu.pl
pok. 316, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

Problematyka badań ogniskuje się na: projektowaniu innowacyjnych konstrukcji elektronicznych wspomagających nauczanie i uczenie się elektroniki, doskonaleniu metod poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technicznych, optymalizacji treści i metod kształcenia oraz pomiarze zainteresowań zawodowych i postaw wobec pracy.

dr inż. Marcin Grochowina
tel.: +48 17  851 86 39
e-mail: gromar@ur.edu.pl
pok. 374, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

Badania teoretyczne i doświadczalne, dotyczące:

 • przetwarzania sygnałów ze szczególnym uwzględnieniem sygnałów akustycznych
 • systemów decyzyjnych i wykrywania wzorców
 • algorytmów genetycznych i ich zastosowania w modelowaniu systemów i struktur o porządanych
  właściwościach

Badania mają charakter interdyscyplinarny i skupiają się głównie na zastosowaniach algorytmów decyzyjnych i elementów inteligencji obliczeniowej w zadaniach tłumienia drgań i hałasu, diagnostyki medycznej i wspomagania decyzji, optymalizacji struktur materiałowych pod kątem wybranych cech akustycznych.

dr inż. Bogumił Hołota
tel.: +48 17  851 87 63
e-mail: bholota@ur.edu.pl
pok. 381, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

Zainteresowania dydaktyczne i naukowe skupiają się na szeroko rozumianej mechatronice, w tym na:
 • teorii sterowania i automatyce, w szczególności – teorii i technice sterowania serwonapędami elektrycznymi i pneumatycznymi,
 • robotyce – modelowaniu układów mechanicznych, symulacji komputerowej, sterowaniu, programowaniu robotów.

dr inż. Wojciech Żyłka
tel.: +48 17  851 85 76
e-mail: wojzyl@o2.pl
pok. 379, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

Obszar badań naukowych obejmuje następujące tematy:

 • badanie farb metodą EPR,
 • badania wpływu powłok malarskich na drgania konstrukcji,
 • badania eksperymentalne koncepcji technicznych urządzeń z napędami pneumatycznymi
 • zastosowanie termowizji do oceny powikłań naczyniowych u chorych hemodializowanych.
 • promieniowanie akustyczne drgającej utwierdzonej płyty kołowej,
 • promieniowanie dźwięku tłoka kołowego umieszczonego na dnie otwartej prostokątnej wnęki

dr Renata Tłuczek - Pięciak
tel.: +48 17 851 86 23
e-mail: tluczekr@ur.edu.pl
pok. 393, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

Stopień doktora uzyskała na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w zakresie matematyki stosowanej. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nieograniczonych operatorów liniowych określonych w przestrzeniach Banacha oraz konstrukcji podprzestrzeni niezmienniczych w tych przestrzeniach wraz z zastosowaniem ich w teorii aproksymacji. Interesuje się również modelowaniem matematycznym procesów i obiektów o parametrach rozłożonych oraz problemami ich aproksymacji dyskretnej.

mgr inż. Patrycja Świrk
tel.: +48 17  851 86 37
e-mail: pswirk@ur.edu.pl
pok. 376, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

Marcin Pater
tel.: +48 17  851 86 37
e-mail: mpater@ur.edu.pl
pok. 376, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów